Paylaş
Tüm Sayılar      2022      Sayı 200 - Şubat 2022      Slider      ÖÇK İlan Edildi – Neyi Bekliyoruz ?

ÖÇK İlan Edildi – Neyi Bekliyoruz ?


Fotoğraf : Nilgün Refiğ Pala

Özel Çevre Bölgesi ilanından bu yana 90 gün oldu. Neler geliştiğinden yana bugüne kadar hiçbir bilgiye sahip değildik, ta ki bugün İstanbul büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından gönderilen bir  e posta ile karşılaşana kadar.

Müdürlük bilgilendirme yazısında 5.11.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının gereği olarak İBB Meclisine sunulan ve katılımcılık çerçevesinde paydaşlar ile birlikte hazırlanan Strateji Belgesinin Meclis tarafından müdürlüğe iade edildiğini ve hazırlanan plan çalışmasının da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teslim edileceğini bildiriyor. Yazının sonunda da gerekli hukuki itirazın yapıldığını söylüyor

Bu taze bilgiyi bu konu ile ilgili yazdığım yazının başına dergi yayına çıkmak üzereyken ekliyorum ve İBB duyurusunu da sizlere sunuyoruz.

Umutlarımızı ayakta tutan tek girişim Cumhurbaşkanı Kararının yayınlanmasından 60 gün sonra açılan Danıştay davaları.

Duyumlara ve bildiklerimize göre 30 a yakın kişi ve kuruluş tarafından davalar açıldı. Bu davaları açanlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kişiler.

Yazılanlar konuşulanlar, yapılan paneller ile bu yasal düzenlemenin içeriği belli oldu. Tekrar bu konulara girmek yerine bundan sonra açılan davalar sonuç vermezse neler olacak ve neleri bekliyoruz bunu hep birlikte bir daha tekrarlayalım ve anlamaya çalışalım diyorum.

Bu sorunu ülkenin bugünkü halinden ve yönetim biçiminden ayrı düşünmemiz mümkün değil. Böylesine tek merkezli bir yönetim sistemi sürerken, katılımcı, tüm paydaşları kavrayan demokratik bir imar planı oluşturmak gerçekten mümkün müydü? Bu çabayı göstermek aslında istemediğimiz bir şekilde yönetildiğimiz bu biçime bir itirazımızdı. Tabii ki gene aynı çabayı göstereceğiz. Fakat bu arada devlet gücünü kullanan ve her şeyin tek sahibi ve her konunun tek karar vereni olmak isteyen de oyununu oynamaya devam edecek.

İmar planları beldeleri yöneten, sosyal ve fiziksel çevreyi şekillendiren en önemli yasal düzenlemelerdir. Beldelerin anayasasıdır. İmar planları genelde parsellere bina yapmanın kurallarını belirlemek şeklinde algılanır. Oysa nüfusun projeksiyonu, sosyal ihtiyaçları karşılayacak donatı alanlarının düzenlenmesi, ulaşım türleri ve güzergahlarının belirlenmesi vb . hep bu planlar ile belirlenir. O belde, bir üniversite şehri mi? Bir turizm merkezi mi? Bir sanayi bölgesinin yaşam alanı mı? veya bir liman kenti mi? Korunması gereken bir sit alanı mı? İmar planları kentlerin bu niteliklerine göre belli vizyonlar sunar.

Adalar’ı bugüne kadar nispi de olsa koruyan tek şey sit alanı olmasıdır. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese 40 yıl sonra tekrar teşekkür etmemiz lazım. 1980’lerin o azgın inşaat kaosu içinde rantın önüne baraj kurmak, sit alanı ilan etmek gerçekten çok değerli bir çabaydı. Eğer bu karar alınamasaydı bugün Adalar yoktu. Bir zamanlar Prens Adaları denilen o kara parçalarının üzerinde bir ucubeler kenti görecektik. Bu ucubeleri o yıllarda istediği gibi yaratamayan zihniyet 40 yıl sonra Yassıada’da aslında hangi niyete sahip olduğunu bizlere acı bir şekilde gösterdi.

Gene de Adalar bu ucube yaklaşımdan o yıllarda da maalesef biraz nasibini aldı. Kınalıada hazin bir örnektir. Estetik yoksunu çürük betonarme yapıları, bu yapıların çevrelediği kötüleşmiş sokak ve meydanları farklı yoğunluklarda ve farklı adalarda da görüyoruz. Üzülüyoruz, keşke böyle olmasaydı diyoruz. Seviniyoruz Adalar sit alanı oldu da bize bir “kalan” var diye. İşte endişemiz şimdi bu “kalan” ile ilgili.

Tepeden inme bir karar alındı ve imar planı yapma yetkisi yerelden merkeze aktarıldı. Bizlerin elinden kendi yaşam geleceğimizi planlama hakkını aldılar. 2019- 2021 yılları içinde İBB Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmasını yaptı. Bugüne kadar yapılan planlama çalışmalarından çok farklı bir yöntemle Adalar’ın çeşitli paydaşlarının planlama sürecine dahil edilmesine gayret edilen katılımcı bir süreç yaşandı. Bu süreç sonunda ortaya bir strateji belgesi çıktı. Bu yeni yapılacak planın belkemiği olacaktı. İki yıllık bir sürede bu yöntemlerle hazırlanan Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı onaylanması gereken mercie İBB Meclisine sunuldu ve komisyonda görüşmeler başlamıştı. Bu verilen değerli emek ÖÇK ilanı ile işe yaramaz hale gelmiş oldu. Şimdi bekliyoruz, birileri bizim için yeni bir plan yapacak diye.

Bekliyorlar ve Bekliyoruz

BEKLİYORLAR

Adalar’da yıllardır imarını bekleyen, yüzölçümleri çoklu yapıya uygun, rant sağlayabilecek özelliklere sahip parseller var. Bunlar gibi imar noktalarının yapılaşmaya açılmasını sağlayacak bir olanak bu parsel sahipleri için önemli, kesindir ki yeni plandan bunu bekliyorlar.

Büyük yatların yanaşabileceği rıhtımları, helikopterli müşterilerin inebileceği alanları olan turizm yatırımcıları var. Bekliyorlar.

Doğal sit alanlarının mülkiyetine sahip olan ve turizm işletmesi açmak isteyen girişimciler var. Bekliyorlar.

2011 yılında onaylanmış ve idare mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan 1/5000 plan çarşı içinde 9,5 metre yükseklik veriyordu. Zaten kaçak katlarla yükselmiş olan bu bölge malikleri de 9,5 metreyi bekliyorlar.

Adalar’da tescilli parsellerin belli büyüklükte (2000 m2) olanlarının bahçelerine ikinci bir yapı yapma talebi var. Bu tür parsellere sahip olan bazı mal sahipleri bekliyorlar.

Adalar’ın bundan böyle bir sayfiye ve yaz kış konut bölgesi değil  turizm bölgesi olmasını istiyorlar ve bekliyorlar.

Adalar’ın çarşılarındaki ticaret erbabı dar ve az imkanlı çarşı sokaklarını dükkanlarının bir uzantısı olarak kullanmak için yasal bir altyapı bekliyorlar.

Milli emlak parsellerini, plaj, park ve orman gibi kamusal alanları işgal etmiş ve devlete işgalleri karşılığında işgaliye, ecrimisil ödeyen ve böylece vatandaşlık görevlerini yerine getirmiş olmaktan huzur duyanlar bu işgallerini sülaleleri boyunca sürdürmek için imar planında yasal bir uygunluk bekliyorlar,

BEKLİYORUZ

Adalar’ın kültür ve doğal mirasının korunması için gerçekten bu ana ilkeyi dert eden bir plan stratejisini planın her kararında görmeyi bekliyoruz.

Adalar’ın planlanmasının, atık yönetiminden ulaşıma, su kullanımından elektrik üretim ve kullanımına, dünyayı tehdit eden büyük ekolojik tehdidin farkında olan bir endişe ve duyarlılık içinden hazırlanmasınıbekliyoruz.

Adalar kent dokusunu, siluetini, tescil edilmiş veya tescil edilmemiş kültür mirasını, emsalsiz küçük sevimli meydanlarını ve sokaklarını koruyan ve çağdaş kentsel ölçütlerle kullanım olanağı sunan bir plan bekliyoruz,

Bu plan sayesinde kamusal alanların adil ve akılcı bir şekilde ve sadece kamu amaçlı olarak kullanılmasını bekliyoruz.

Adalar’ın sosyal yapısının ve esas olarak bir konut bölgesi ve sayfiye konut bölgesi olma özelliğinin plansız turizm ile yıpratılmaması için dengeli kararlar alınmasını bekliyoruz,

Adalar çarşılarının kullanımının keyfilikten kurtarılmış işgalsiz alanlar olmasını sağlayan bir plan bekliyoruz,

1980 lerin inşaat felaketinden bugüne kalmış kötü ve çürük yapıların güçlendirilmesi için koşul ve önlemler içeren bir plan bekliyoruz,

Adalar iç ulaşımının bugüne kadar gelindiği gibi el yordamı ile ve günlük kararlarla değil, gerçek ihtiyaçlara cevap veren, hızı düşük, çevre dostu araçlarla düzenlendiği ve kamu hizmetlerinde kullanılan tüm araçların da çevre dostu olduğu bir planlama bekliyoruz,

Adalar’ın faytonculuk tarihini unutturmayan, atların ve insanların birlikte olduğu bir kültür mirasının yaşamasını dert eden bir yaklaşım bekliyoruz,

Adalar kültür ve spor hayatını önemseyen, tamamen yetersiz olan bu sosyal donatı olanağını sağlayan bir plan bekliyoruz,

Evet birilerinin daha çok beklersiniz dediğinin duyar gibiyim. Ama bekliyoruz.

Bizler bunları bekleyerek ve savunarak bir strateji belgesinin oluşturulmasına katkı verdik, şimdi de planı biz yapıyoruz diyenlere ve bizlerle hiç konuşmayanlara söyleyecek sözlerimiz gene bunlar.


Yayınlanma Tarihi: 03 Şubat 2022  /  Son Güncellenme: 08 Şubat 2022


Bu yazı hakkında yazarımıza ve editörlerimize iletmek istedikleriniz mi var?
Aşağıdaki formu kullanarak kendisine ulaşabilirsiniz.
(Bu formdaki bilgiler, yazarımız ve editörlerimizin mail adreslerine iletilecektir.)


Çerezleri Yönetin!

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek, güvenlik ve sizi tanımak adına çerezler kullanmaktayız, detayları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gizlilik Politikanızı ve KVKK Aydınlatma metnini okumak için buraya tıklayınız.

Eğer sitede gezinmeye devam edersiniz politikamızı onaylamış sayılacaksınız.