Paylaş
Tüm Sayılar      2022      Sayı 202 – Nisan 2022      Adalar İmar Planlarında Gelinen Son Durum

Adalar İmar Planlarında Gelinen Son Durum


2017 yılında İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından Adalar Koruma Amaçlı İmar Planı için verilen iptal kararı 13.12.2021 tarihinde Danıştay 6. Dairesi tarafından bozuldu. 2011 KANİP tekrar geçerli mi?

Adalar ilçesi 1984 yılında Bütünsel Sit Alanı ilan edildiğinden bu yana hiçbir zaman bir uygulama imar planına kavuşamadı. Hep 1/5000 planları oldu ama bunlar 1/1000 planlar olmadan Adalar’ın günlük hayatına etki edemedi. 1991, 1994, 2017 planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisleri tarafından onaylandı fakat arkasından onaylı bir 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı gelmedi, gelemedi.

35 yıl boyunca bu değerli sit alanı geçiş dönemi yapılaşma koşulları ile yönetiliyor. Adalar İlçesi’nin bağımsız belediye statüsüne kavuştuğu tarih ile plansızlığa başladığı tarih aynıdır. 35 yıl.

İnşaatçılar, mimarlar, vatandaşlar, bürokratlar ve hatta siyasiler 35 yıldır haftada birkaç kere birbirlerine “Ne oldu yahu bu imar planlarına?” diye sorarlar. Bu son derecede absürt ve acı bir durumdur. Adalar gibi küçücük bir kasabanın bu kadar uzun bir süredir plansız yönetilmesinin bütün kötü görüntülerini hepimiz her yerde görüyoruz.

2018 yılında başlayan son koruma imar planı çalışmaları da 2021 Ekim ayında Cumhurbaşkanı Kararı ile durduruldu. Şimdi Adalılar ilk defa olarak seçtikleri belediyelerin imar planı yapma yetkilerinin merkezi yönetimin eline geçtiği bir dönem yaşıyor.

Gene bilgisizlik ve gene belirsizlik var.

Danıştay kararı ile tekrar geçerlilik kazanması söz konusu olan 2011 planı da bu durumda askıda planlar grubuna katıldı. Eğer ÖÇK mevzuatı devrede olmasaydı, bu plan İBB’nin çalışmakta olduğu planın önüne geçip yürürlükte olacaktı.

Bu tarihçeyi ve hikâyeyi daha fazla uzatmadan herkesin ilk soracağı soruya cevap vermeye çalışalım. Bugün Adalar’da inşaat yapılabilir mi? Evet gene bir geçiş dönemi yapılaşma koşulları ilan edildi. 15.02.2022 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından yayınlanan “Marmara ÖÇKB, İstanbul İli, Adalar İlçesi, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanım Şartları” başlıklı yazı ile bu duyuruldu.

Yazı, İstanbul 5 no.lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.01.2020 tarihli 6931 sayılı kararının bazı maddelerine atıflar yaparak bir düzenleme getiriyor.

Özet yapacak olursak, önce Geçiş Dönemi yapılaşma koşullarının geçerli olacağı bölgeyi  tanımlıyor, ifraz ve tevhit yasağını sürdürüyor, Koruma Bölge kurullarının yetkilerinin geçerli mevzuat hükümleri içinde sürdüğünü belirtiyor, üzerinde tescilli yapı bulunan parsellerde yeni yapı yapılamaz diyor, hazırlanacak plan çalışmalarında donatı alanı adayı olabilecek parsellerde yapılaşmayı yasaklıyor, afet ve acil durumlar için belirlenecek alanlarda gene Kurul görüşü ile toplanma alanı ve helikopter pisti gibi projelerin hazırlanabileceğini belirtiyor. Can ve mal güvenliği arz eden riskli yasal yapıların üniversite veya yetkili kurumlarca durumlarının belirlenmesi ile güçlendirme projelerinin düzenlenmesine izin veriyor. Kamu projeleri için de geçerli mevzuat doğrultusunda Kurul’da değerlendirilebileceğini karar bağlıyor.

Bunun da özeti şu:

1) Tescilli bir yapınız varsa, Koruma Bölge Kurulu’nun onayı ile ve Adalar Belediyesi’nin ruhsatlandırması ile inşaatınızı yapabilirsiniz (restorasyon, rekonstrüksiyon işleri);

2) Deprem riski taşıyan bir yapınız varsa bu yapıyı güçlendirebilirsiniz. Yapının üzerinde imar yönetmeliğine aykırılıklar varsa bunları ortadan kaldırmak şartı ile (Sadece mevcut yapının güçlendirilmesi, yapının yıkılarak yerine yeni bir yapılması şeklinde değil.);

3) Basit Onarım ile ilgili KUDEB raporu ile evinizi tamir ettirebilirsiniz.

Son geldiğimiz durum bu sevgili Adalılar.


Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2022  /  Son Güncellenme: 02 Nisan 2022


Bu yazı hakkında yazarımıza ve editörlerimize iletmek istedikleriniz mi var?
Aşağıdaki formu kullanarak kendisine ulaşabilirsiniz.
(Bu formdaki bilgiler, yazarımız ve editörlerimizin mail adreslerine iletilecektir.)


Çerezleri Yönetin!

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek, güvenlik ve sizi tanımak adına çerezler kullanmaktayız, detayları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gizlilik Politikanızı ve KVKK Aydınlatma metnini okumak için buraya tıklayınız.

Eğer sitede gezinmeye devam edersiniz politikamızı onaylamış sayılacaksınız.