İÇİNDEKİLER
Sayı 211 – Ocak 2023


Paylaş
Tüm Sayılar      2023      Sayı 211 – Ocak 2023      ÖÇKB Davası Devam Ediyor

ÖÇKB Davası Devam Ediyor


Avukat Pervin Çelik ile Cumhurbaşkanı kararıyla “Marmara Denizi ve Adalar”ın Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilmesine karşı açılan davada son gelişmeleri konuştuk. Geçtiğimiz sayıda yakında askıya çıkacak olan söz konusu kararın ilan edilmesi sürecini ele almıştık.

Aynı yazıda Adalar Vakfı ve davacı olan adalıların Danıştay nezdinde açtığı davadan da bahsetmiş ve bu davada sorgulanan ve karşı taraftan cevabı istenen temel sorulara da değinmiştik. Tekrar hatırlatmak gerekirse bu soruları şöyle sıralayabiliriz:

  • Adalar  hangi dayanak ve sebeplerle Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi?
  • Nasıl bir tespit ve değerlendirme yapıldı ?
  • Bu kararın altlık çalışması neydi?

Geçtiğimiz günlerde Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı talebini reddetti.

Esas olarak  bu kararın iptali için açılan davada, telafisi güç zararlar oluşmasın diye yürütmenin durdurulması istenmişti

Adalar’ın geleceği için bu son derece önemli sürecin kayıtlara geçmesi ve konunun takibi için, bu kararın ne anlama geldiğini ve sürecin nasıl işleyeceğini Avukat Pervin Çelik’e sorduk.

Öncelikle bu verilen ara karar  ne anlama geliyor?

Pervin Çelik : Biz, Marmara Denizi’nin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesine dair işlemi dava konusu ettiğimizde hem bu kararın iptal edilmesine hem de iptal kararı verilmezden önce telafisi güç zararlar oluşmasın diye yürütmenin durdurulmasını istemiştik. Aslında esas olarak bu kararda yürütmeyi durdurmayı istemeyebilirdik fakat bunu talep etmemizin bir nedeni vardı. Bu kararla birlikte, planlama yetkisi Çevre Şehircilik Bakanlığı’na geçti. Aynı zamanda Adalar ve Marmara ilçesindeki imar planlama çalışmaları durduruldu. Bu nedenle telafisi güç zararı oluşmasın diye yürütmeyi durdurma istemiştik.

Mahkeme kural olarak bütün davalarda eğer  böyle bir talep varsa öncelikli olarak bu yürütmeyi durdurma isteği hakkında bir karar oluşturuyor. Elimizdeki karar da buna dair. Yani Danıştay 6. Daire yürütmeyi durdurma kararı  talebini reddetti. Biz de buna itiraz ettik. İtirazı inceleyen İdari Dava Daireleri Kurulu da itirazımızı reddetti. Ancak burada önemli olan şu; yürütmeyi durdurma isteği hakkında karar verilebilmesi için kural olarak, yasalardan kaynaklı olarak hem hukuka aykırılık hem de telafisi güç zarar koşulunun birlikte gerçekleşmiş olması şartını arıyor. Mahkeme kararında, tetkik hakiminin görüşüne de bakarsanız orada özellikle buna vurgu yapılıyor; telafisi güç, zarar koşulu oluşmamıştır çünkü kural olarak bu korumaya yönelik bir karardır diyor. Ama hukuka aykırılıkla ilgili yorum yapmıyor çünkü o esasa ilişkin yapılacak incelemede değerlendirilecek. Orayı mahkemesine bırakıyor.

Burada önemli olan bir nokta var; hem Danıştay yürütmeyi durdurma isteğini reddederken hem de itiraz üzerine üst kurulun kararında muhalif üyelerin görüşleri de var Her ikisindeki bu muhalefet şerhleri bizim davayı açarken ileri sürdüğümüz sebeplere vurgu yapıyor esas itibarıyla. Bu da şu anlama geliyor; biz bu davayı açarken demiştik ki evet, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi esas itibariyle bir bölgenin korunmasına dair bir karar ama bu kararın alınabilmesi için de bazı koşulların sağlanmış olması gerekiyor. Yasa ve yönetmeliklerin aradığı birtakım şartlar var.

Biz neye itiraz ettik? Dedik ki bu bölgenin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesini gerektirecek sebepleri ortaya koyan bir ön çalışma yapılmamıştır, yani bunu tespit etmemiştir idare. Bunun bir altlık çalışmasını yapmamıştır. Bir de sınırları da bu alt çalışmaya göre belirlemesi gerekirdi. Bunu da gösteren herhangi bir bilgi, belge yok. dolayısıyla mevzuata uygun davranmamıştır. diyerek bu işlemin iptalini istemiştik. Muhalefet şerhinde de dediğim gibi buna vurgu yapılıyor. Gerçekten idarenin hem sınırları tespitte hem de Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanı için gerekli koşullar var mı yok mu bunun tespitinde idarenin eksik olduğunu yani bu işlemin yapılmadığını, tespit işleminin yapılmadığını söylüyor muhalefet şerhleri. Biz de buna dayanmıştık. Bunun dayanağı yok bu şöyle yani ben burayı Özel Çevre Koruma bölgesi ilan edeceğim deyip oturup kağıt üzerinde sınır belirleme gibi bir işlem yapılmış. Bu da kabul edilebilir bir şey değil hukuk açısından da uygun değil.

Davanın bundan sonraki süreci nasıl ilerleyecek?

Pervin Çelik: Dava devam ediyor, henüz bitmiş değil. Bu bir ara karardı. Esasa ilişkin incelemesi yapılacak. Danıştay Altıncı Daire  hukuka aykırı telafisi güç zarar şartı oluşmuş mu, oluşmamış mı ona bakmaz. Tek inceleyeceği şey bu dava konusu ettiğimiz işlem hukuka uygun mu değil mi? Onu inceleyecek ve mevzuata uygunluğuna bakacak. Mevzuat açısından bir sakınca yoksa belki bir bilirkişi incelemesi yaparak buranın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesini gerektirecek niteliklere sahip mi, değil mi? bunu araştıracak. Ama benim kişisel görüşüm zaten bu ön tespit çalışmasını yapmayarak, mevzuata aykırı davrandığı için artık bir bilirkişi incelemesi yapmasına gerek olmadan bir iptal kararı verebilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. İkinci olasılık ise bir bilirkişi incelemesi kararı oluşturabilir, alanda keşif yapabilir. Keşif üzerine düzenlenecek rapora bağlı olarak bir karar verebilir. Dosya büyütmeyi durdurma konusundaki itiraz incelendiği için artık yeniden esas mahkemesine yani Danıştay 6. Daireye geri döndü. Bundan sonra 6 Daire de, kendi iş programına uygun olarak sırası geldiğinde esası bakımdan bu konuda karar verecek. Biz şu aşamada esas hakkında bir karar verilmesini bekliyoruz.


Yayınlanma Tarihi: 05 Ocak 2023  /  Son Güncellenme: 05 Ocak 2023


Bu yazı hakkında yazarımıza ve editörlerimize iletmek istedikleriniz mi var?
Aşağıdaki formu kullanarak kendisine ulaşabilirsiniz.
(Bu formdaki bilgiler, yazarımız ve editörlerimizin mail adreslerine iletilecektir.)


Çerezleri Yönetin!

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek, güvenlik ve sizi tanımak adına çerezler kullanmaktayız, detayları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gizlilik Politikanızı ve KVKK Aydınlatma metnini okumak için buraya tıklayınız.

Eğer sitede gezinmeye devam edersiniz politikamızı onaylamış sayılacaksınız.