Paylaş
Tüm Sayılar      2023      Sayı 219 – Eylül 2023      Ergene Davası’nda Bilirkişi Raporu’na İtiraz Edildi.

Ergene Davası’nda Bilirkişi Raporu’na İtiraz Edildi.


Zehir saçan Ergene sularının Marmara’ya akıtılmasına karşı açılan davada Bilirkişi Raporu’na itiraz edildi.

Endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yarattığı kirlilik sonucu halk sağlığı tehdidi haline dönüşen Ergene nehrinin, Marmara’ya derin deşarj ile bağlanmasına karşı aralarında Adalıların da bulunduğu Marmara çevresinde yaşayan 18 kişi adına Çorlu’da açılan davada Bilirkişi Raporu açıklandı.

6 Ağustos’ta mahkemeye sunulan Bilirkişi Raporu, davacılar tarafından “güvenilmez ve kabul edilmez” bulundu.

Davacı vekili Avukat Elif Lokum tarafından mahkemeye sunulan 15 sayfalık itiraz dilekçesinde, Bilirkişi Raporu “davayı aydınlatmak bakımından yetersizliği” madde madde açıklandı.

Tamamına buradan ulaşılabilecek dilekçenin sonuç bölümünde şöyle denildi:

“Analiz sonuçları adı altında verilen değerler gerçeği yansıtmamakta, söz konusu

rapor bu yanlış analiz sonuçları üzerine bina edilmektedir. Raporda alıcı ortam

kapasitesi ile ilgili hiçbir parametreye değinilmemesi de raporu bilimsellik, gerçeklik ve tarafsızlıktan uzak hale getirmekte olup, bilirkişi heyeti raporunun huzurdaki davada verilecek hükme esas alınması ve kabulü hiçbir surette mümkün değildir.

Her ne kadar Mahkemenizce bilirkişi heyetine numune alım işleminin tamamlanması ve

yerinde inceleme yapılması konusunda yetki verilmiş ise de, bilirkişi heyeti tarafından 27.05.2023 tarihinde yapılan numune alım işlemi usulüne uygun şekilde yapılmamış olup, yapılan numune alım işleminin neticesinden herhangi bir bilimsel veri elde etmek mümkün değildir.

Huzurdaki dava konusu uyuşmazlığın aydınlatılabilmesi bakımından Marmara Denizi’nin

davalı şirketin derin deniz deşarjı faaliyetleri kapsamında alıcı ortam olma kapasitesine sahip olup olmadığının öncelikle ve mutlaka belirlenmesi gerekmektedir.

Huzurdaki davanın konusu, davalı şirketin faaliyetlerinin yasal mevzuata aykırı olup

olmadığının tespit edilmesi noktasında toplansa da, esasen bu hususun sağlıklı bir biçimde tespit edilebilmesi için, öncelikle Marmara Denizi’nin başta davalı şirketin derin deniz deşarjı faaliyetleri ile diğer tüm deşarj faaliyetleri bakımından alıcı ortam olarak kullanılıp kullanılamayacağının, yani Marmara Denizi’nin alıcı ortam olma kapasitesinin olup olmadığının tespit edilebilmesi gerekmektedir.

Marmara Denizi 04.11.2021 tarihli ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Özel

Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş olup, ilgili Kararnamenin 5. maddesi uyarınca “Marmara Denizi ve Adalar Özel Koruma Çevre Bölgesi’nde noktasal ve/veya yayılı atık su deşarjları debisine bakılmaksızın deşarj standartları sağlanarak yapılır.”

Marmara Denizi’nin Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edildiğinden, Marmara Denizi’ne yapılacak tüm deşarjların mevzuatta belirtilen tüm standartlara uygun olarak yapılması gerekmektedir. Bu nedenle Marmara Denizi’ne deşarj yapılabilmesi için, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hem Marmara Denizi suyunun mevzuatta öngörülen genel kalite kriterlerine uygun olması, hem de Marmara Denizi’ne deşarj edilen endüstriyel atık suların yasal parametrelere uygun olması gerekmektedir.

Daha önce de tarafımızca bu husus vurgulanmış ve Marmara Denizi’nin alıcı ortam

kapasitesine sahip olup olmadığının, huzurdaki dava bakımından elzem olduğu ve öncelikle Marmara Denizi ortamında inceleme yapılması gerektiği tarafımızca talep edilmesine karşın, mahkemece bu yöndeki taleplerimiz konunun idari yargının görev alanına girdiği gerekçesiyle reddedilmiştir.

Sadece deşarj edilen atıksularda yapılan inceleme ve analizler dava konusu uyuşmazlığın aydınlatılması bakımından yetersiz olup, Marmara Denizi’nin bilimsel olarak ve yasal mevzuat uyarınca alıcı ortam olarak kullanılıp kullanılamayacağının tespiti ve değerlendirilmesi, oşinografi bilim dalında ve bu bilim dalına ait disiplinlerde uzman, akademik yeterliliğe sahip kişilerce yapılabilir.

Aksi takdirde, huzurdaki davada etkin ve adil bir yargılama yapıldığından söz edilmesi de mümkün olmayacaktır.

Bilirkişi heyetinde yer alan bilirkişilerden hiçbirinin uzmanlık dalları oşinografi olmadığı halde, bilirkişilerin Marmara Denizi’nin alıcı ortam olarak kullanılmasının uygun bir seçim olduğu yönünde adeta ahkam kesmesi kabul edilemez.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, 06.08.2023 tarihli bilimsellikten uzak, hatalı ve hukuka aykırı bilirkişi raporuna itiraz eder, oşinografi bilim dalında uzman bilirkişilerden oluşturulacak yeni bir bilirkişi heyetinden yeni bir rapor alınmasını, bu mümkün değil ise aynı bilirkişi heyetinden ek rapor alınarak numune alma işleminin tekrar edilmesini ve usulüne uygun şekilde yapılmasını, saygılarımızla talep ederiz.”

 

Ne olmuştu?

2021 Aralık ayında aralarında Adalıların da bulunduğu 18 kişi Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş’ye karşı deşarj uygulamasının durdurulması istemiyle dava açtı. Açılan davada “Marmara Denizi’nin tabutuna bir çivi daha çakmamak için, Karadeniz ve Ege’nin de yok olmasını önlemek için, davalı şirketin Marmara Denizi’ne deşarj ettiği atık suların deşarjının derhal durdurulmasına karar vermek gerekmektedir” denilmiş ve ihtiyati tedbirle deşarjın acilen durdurulması istenmişti.

Mahkeme ihtiyati tedbir kararını reddetmiş, ancak davanın esas yönünden devamına hükmetmiş, Bilirkişi Raporu hazırlanmasını istemişti.

Oluşturulan Bilirkişi Heyeti tarafından alınan numunelerle hazırlanan rapor 6 Ağustos’ta mahkemeye sunulmuştu.


Yayınlanma Tarihi: 06 Eylül 2023  /  Son Güncellenme: 09 Eylül 2023


Bu yazı hakkında yazarımıza ve editörlerimize iletmek istedikleriniz mi var?
Aşağıdaki formu kullanarak kendisine ulaşabilirsiniz.
(Bu formdaki bilgiler, yazarımız ve editörlerimizin mail adreslerine iletilecektir.)


Çerezleri Yönetin!

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek, güvenlik ve sizi tanımak adına çerezler kullanmaktayız, detayları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gizlilik Politikanızı ve KVKK Aydınlatma metnini okumak için buraya tıklayınız.

Eğer sitede gezinmeye devam edersiniz politikamızı onaylamış sayılacaksınız.