Paylaş
Tüm Sayılar      2022      Sayı 208 – Ekim 2022      Adalar’ın İmar Planlarının Son Bir Yıllık Hikayesi

Adalar’ın İmar Planlarının Son Bir Yıllık Hikayesi


Cumhurbaşkanlığı kararı ile 05 Kasım 2021 tarihinde Marmara Denizi ve Adalar’ın Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) olarak ilan edilmesinden bu yana tam 11 ay geçti. Bu ilanın yapılması ile Adalar’ın 2019 yılından 2021 yılına kadar İBB İmar Komisyonunda plancılarla birlikte tartışma ve görüşmeleri sürmekte olan 1/5000 Adalar Koruma Amaçlı İmar Planı süreci de kesintiye uğradı ve her şey tam bir karanlığa gömüldü.

Bakanlığın İBB Planlama ve Şehircilik Müdürlüğü’nden o güne kadar yapılan çalışmaları talep ettiğini ve bunun üzerine İBB Meclisi’nin de plan taslağını Bakanlığa teslim edilmesi yolunda kararlar aldığını, Nisan 2022’de de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teslim edildiğini biliyoruz.

Gelinen son aşamada bildiğimiz bir başka şey de, Bakanlığın görüş almak ve onay için 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nı İstanbul 5 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na teslim ettiği.

Peki, tüm bu süreçte İBB’den çıkan planın son hali neydi? Bakanlık daha sonra bu plan üzerinde bazı değişiklikler yaptı mı? Yaptı ise bunlar nedir? İşte bunları bilmiyoruz.

Ayrıca bir konuyu daha bilmiyoruz. O da 1/5000 plan (KANİP) ile birlikte bir de 1/1000  Koruma Amaçlı Uygulama Planı’nın da kurula teslim edilmiş olup olmadığı.

1/1000 planın alt yapısına bu kısa sürede destek verecek tek çalışma 2011 yılına kadar Adalar Belediyesi tarafından İller Bankası desteği ile Ege Plan firmasına ihale edilerek yaptırılmış olan 1/1000 plan.

Bu kadar kısa bir sürede bunca ayrıntısı olan bir çalışma ancak böyle bir altlık ile kurula teslim edilebilir. 2011’den bu yana güncellenecek çok şey olduğunu ve bunların bu kısa sürede Bakanlık’ça nasıl güncellendiğini de tabii ki bilmiyoruz. Ayrıca imar planlarının hazırlanmasında alışılagelen uygulama odur ki, önce 1/5000 ler hazırlanır, onaylanır ve askıya çıkar. (Bu çalışmaları büyük şehir olan şehirlerin Büyükşehir Belediyeleri’nin ilgili daireleri hazırlar ve meclisi de onaylar.) 1/1000 planları ise ilçe belediyeleri yapar. Böylece 1/1000 planlar çalışılır ve gene koruma kuruluna gider, onaylanır ve askıya çıkar.

Şimdi burada, Cumhurbaşkanı kararıyla ÖÇK ilan edilmiş alanda çok hızlı bir şekilde iki planı aynı anda çıkartmak isteyen bir irade ile karşı karşıyayız. Anlaşılıyor ki, bu iradenin tek amacı bu planı olabildiğince hızlı ve mutlaka seçimlerden önce çıkartmak.

İşin reel ve yerel siyaset hikayesi bu.

Adalar İlçesi bugüne kadar sürekli siyasi kutupların çekişmesi yüzünden plansız kaldı.

İBB’nin elinden planlama yetkisini yasal kılıf içine sokulmuş hukuksuzlukla alan Bakanlık, planları çıkarmak istiyor. Daha doğrusu bunu iktidar partisi istiyor ve seçimlerden önce demek istiyor ki, “Adalılar, bakın sizleri on beş yıldır yöneten bu parti bu planları yapamadı ben bu işi 1 yılda çözdüm” Hem de iki planı birden: Hem 1/5000 çıktı, hem de 1/1000.

Bu propaganda söylemi için kullandıkları altlık ise İBB, Adalar Belediyesi ve bizim emeğimiz. Biz yaptık her şeyi, onlar beceremediler denecek. Sonuçta eğer bu seçim projesi böyle giderse ki bir ihtimal öyle olacak ve Adalar’ın imar planları çıkmış olacak. Ne mi çıkacak?

İşte bunu da bilmiyoruz.

Neleri bilebiliriz ve bu bilgileri hangi kaynak ve kurumdan alabiliriz.

Söz konusu irade 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı için bütün alt verileri ve buna bağlı 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı için gerekli bütün verileri bu yasal hukuksuz yöntemle elde etti. Hangi rakamları değiştireceklerini bilmiyoruz. Bunu İBB de bilemez. Bunu ancak Bakanlık ve Kurul ilgilileri ile bu ilişkileri kuranlar bilir. Plan Koruma Kurulu tarafından onaylanana kadar da kimse bilemez. Fakat ortada açık bir gerçek var: İktidar partisi yanlıları bu planı biz yaptık demek istiyor ve bu söylemi seçimlerden önce çok önemsiyor.

Evet bir imar planı ile karşılaşacağız. Bunun ne olabileceği konusunda resmen bilgi almak için yollarımız kapalı. Ancak uzmanların bu konudaki tahminleri ve yorumları bizler için değerli olabilir. Bu tahminleri alabileceğimiz tek yer ise İBB’nin planlama ekibi.

Konunun kentsel sit alanlarını ilgilendiren gelişme böyle.

Ayrıca biliyorsunuz Adalar “SİT alanı”. SİT bütünü içinde Doğal SİT alanları da mevcut. KANİP kapsamı içinde doğal sitlerdeki imar ile ilgili hükümlerin ne olacağı çok önemli. Adalar’daki doğal sit alanlarının nasıl derecelendirildiği de ayrı bir bilinmez. Çünkü bu konuda karar verici kurum Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü. Gene aynı Bakanlık’a bağlı bir kurum. Doğal sitlerin nasıl kullanılacağına bu kurum karar veriyor. Bu kurum kararları da imar planlarına işleniyor.

Bunları da bilmiyoruz.

Buraya kadar bilmediklerimizi sıralarsak:

  1. 1/5000 planların İBB planlamacılarının elinden Bakanlık’a nasıl gittiğini,
  2. Bakanlık planlamacılarının elinde nasıl bir değişikliğe uğradığını,
  3. Koruma Kurulu’nda bugünlerde nelerin tartışıldığını,
  4. 3 veya 4 ayda 1/5000’e uyumlu bir 1/1000 planın nasıl yapıldığını,
  5. Doğal sitlerle ilgili derecelendirmenin ne olduğunu ve bunların 1/5000 planlara nasıl yansıtıldığını,
  6. Ve özetle bu planların koordinasyonunun sağlanıp, sağlanamadığını ve plan notlarının ne olduğunu bilmiyoruz.

Amacımız planlar askıya çıkmadan bunları bilmek ve plana katılmak. Neden? Zira plan askıya çıktıktan sonra yapacağımız öneri ve itirazlar ele alınsa bile planın uygulanmasına engel değil. Dolayısı ile geç oluyor.

Peki daha önce bilgi almak mümkün mü? Bakanlık yönetiminin bunları bizimle paylaşması olanaklı gözükmüyor.

Bildiklerimiz ve duyduklarımız neler:

  1. Her iki planın da kurulda olduğu duyumu,
  2. İBB ile birlikte hazırladığımız Strateji Belgesi’nin son taslağı,

1/5000 Planların Nisan 2022 de bakanlığa teslim edilmeden önceki hali hakkında bilgi alabileceğimiz tek kurum ise İBB. Bizlerin de katılımı ile sürdürülen bu plan hakkında öğreneceklerimiz bizlere olası bazı istenmedik planlama kararlarına karşı hazırlıklı olmamızı sağlayabilir. Senaryo üretmemizi sağlar. Kesinliği olmayan bilgilerle.

2022 yılının ilk iş gününde On bir Adalı ve Adalar Vakfı, Adalar’ın plan yetkisinin Cumhurbaşkanı’nın ÖÇK kararıyla Bakanlığa devrinin iptali için Danıştay’a başvurmuştu. Mahkeme kararı halen bekleniyor. Ne yazık ki bu konu unutuldu, bir anlamda kabullenildi.

Adalılar gasp edilen haklarını nasıl geri alacak? Bunca aklın, fikrin, çabanın yok sayılmasının hukukun hesabını vergimizi alan devlet vermek zorunda. Biz de talep etmek durumundayız.

Adalılar, oy verdiğimiz belediyeler (Adalar Belediyesi ve İBB), Adalar’ın sivil toplum kuruluşları ve Adalar’ın Kent Konseyi eğer bu talep konusunda birlikte ve planlı hareket ederler ve iş birliğini sağlarlarsa yolumuz açık olur.

Bakanlık ve Kurul bilgi alışverişine kapalı. Daha önce birlikte çalıştığımız İBB planlama ekibinin bizlerle iş birliği içinde hareket etmesi mümkün. Bu ilişkiyi doğru şekilde kurmak ve yönetmek bizim elimizde. Haklarımızı emeğimize el uzatanların elinden bu iş birliği ile alabiliriz.


Yayınlanma Tarihi: 05 Ekim 2022  /  Son Güncellenme: 07 Ekim 2022


Bu yazı hakkında yazarımıza ve editörlerimize iletmek istedikleriniz mi var?
Aşağıdaki formu kullanarak kendisine ulaşabilirsiniz.
(Bu formdaki bilgiler, yazarımız ve editörlerimizin mail adreslerine iletilecektir.)


Çerezleri Yönetin!

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek, güvenlik ve sizi tanımak adına çerezler kullanmaktayız, detayları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Gizlilik Politikanızı ve KVKK Aydınlatma metnini okumak için buraya tıklayınız.

Eğer sitede gezinmeye devam edersiniz politikamızı onaylamış sayılacaksınız.