Salı, 02 Aralık 2014 00:00

Adalıların sadece %4’ü Adalar doğumlu

Ögeyi değerlendirin
(2 oy)

Adalar’da yapılan saha araştırması, Adalıların sadece %4’ünün Adalar doğumlu, %14.6’sının ise Adalar doğumlu ya da 1940’dan önce Adalar’a göç etmiş kişilerden oluştuğunu gösteriyor.

Adalar’da oturanların, babalarının, annelerinin ve dedelerinin doğdukları yerlere dayalı özet tablo

(N:540) (İstanbul Adalar, 2012)

  İstanbul dışı
illerde doğanlar
Türkiye dışı
ülkelerde doğanlar
Adalar hariç
İstanbul’da doğanlar
Adalar’da doğanlar Toplam
Kendisi 51.0 2.1 42.8 4.1 100.0
Annesi 71.1 5.8 21.1 2.0 100.0
Babası 73.9 6.2 18.0 1.9 100.0
Annesinin babası 77.6 8.7 12.2 1.5 100.0
Babasının babası 79.2 10.8 9.6 0.4 100.0

 

Avrupa Birliği, Türk Hükümeti ve Adalar Vakfı ortaklığıyla “Türkiye’de Kent Müzeciliği’ne Giriş” isimli büyük bir projenin bir parçası olan ve “Adalar’a Göç Araştırması: Adalar’da Yaşayanlar ve Yaşamları üstüne…” başlığını taşıyan araştırma, kayda değer sonuçlar ortaya çıkardı.

Türkiye’nin önde gelen sosyologlarından Prof. Dr. Belma Akşit ve  Prof. Dr. Bahattin Akşit yönetiminde yapılan ve Maltepe Üniversitesi öğretim görevlisi ve öğrencileri tarafından nisan-mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen saha çalışması, 4 adada 540 haneyi kapsadı.

Adalar nüfusunun %12’sini kapsayan ve yüzyüze görüşmelerle gerçekleştirilen bu kapsamlı araştırmanın sonuçları,  Adalı Yayınları tarafından yayınlanan “Adalar’a Göç Bağlantıları” kitabında toplandı.

Kitapta yer alan tablo ve grafiklerin biri,  Adalar’da oturanların Adalar’a göç etme yıllarını ortaya koyuyor. Buna göre toplam örneklemin sadece %14,6’sı Adalar’da doğmuş veya Adalar’a 1940 öncesinde göç etmiş. Heybeliada’da bu oran daha yüksek: %22.

Toplam örneklemin dönemlere göre göç durumu şöyle:

  • 1941-1960 yılları arasındaki 20 yılda gelenlerin oranı %12.
  • Kınalıada’ya göç edenlerin %21’i bu tarihlerde göç etmiş.
  • Adalar’daki nüfusun 23,4’ü ise 1961-80 arasındaki 20 yılda Adalar’a göç etmiş.
  • Burgazada’ya göçün %41,7si ise bu yıllarda gerçekleşmiş.
  • Adalar en büyük göçü, %30.3 ile 1981-2000 arasındaki 20 yılda alıyor.
  • 2001 -2012 arasındaki 12 yılda gelenlerin toplam nüfusa oranı %19.
  • Son 12 yılda en çok göç Büyükada ve Heybeliada’ya olmuş. Kınalıada’ya ise son dönemde göç edenlerin yüzdesi oldukça düşük kalmış.

Raporun bu bölümünü değerlendiren Prof. Dr. Bahattin Akşit, “Adanın toplam nüfusunun 13.380 olmasından yola çıkarak 2001-2012 arasında adaya göç edenlerin adaların toplam nüfusunun  %19’u olduğunu dikkate alarak adalara son 12 yılda göç edenlerin 2542 kişi olduğunu hesaplayabiliriz. Benzer şekilde 1981’den bu yana adalara göç eden nüfusun toplamın %49,3 olmasından yola çıkarak 6843 kişinin yani Adalar’da yaşayan nüfusun yarısına yakınının son 32 yılda Adalar’a göç ettiğini hesaplayabiliriz.” diyor.

 

Adalar’da oturanların Adalar’a göç etme yılları

N:540, İstanbul Adalar, 2012
Adalar Toplam
Büyükada Heybeliada Burgazada Kınalıada
Aile olarak Adalar’a göç yılı Adalar’da doğanlar ve 1940
öncesi Adalar’a göç edenler
N 33 33 3 7 76
% 13,7% 22,1% 5,0% 9,9% 14,6%
1941-1960 arası göç edenler N 29 17 5 15 66
% 12,0% 11,4% 8,3% 21,1% 12,7%
1961-1980 arası göç edenler N 44 33 25 20 122
% 18,3% 22,1% 41,7% 28,2% 23,4%
1981-2000 arası göç edenler N 81 37 18 22 158
% 33,6% 24,8% 30,0% 31,0% 30,3%
2001-2012 arası göç edenler N 54 29 9 7 99
% 22,4% 19,5% 15,0% 9,9% 19,0%
Toplam N 241 149 60 71 521
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Son değişiklik Pazartesi, 26 Ocak 2015 09:35
Yorum yapmak için oturum açın