Çarşamba, 04 Mart 2020 03:38

Adalar Vakfı’nın Başvurusuna Koruma Kurulunun Verdiği Cevap

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

Sayı: 25087147-165,02,02-E.125184

10.02.2020

Konu: İstanbul İli, Adalar İlçesi, Adalar içi ulaşım ve taşımacılık hakkında [34.01.247]

 

ADALAR VAKFINA

Yılmaztürk Cad. No: 177/1 Büyükada Adalar İSTANBUL

 

İlgi: 31.01.2020 tarih ve 053049 kayıt sayılı başvurunuz.

 

Fotoğraf: İpek GülFotoğraf: İpek Gül

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Başkanlığının 31.03.0984 tarih ve 234 sayılı kararı ile Sit alanı ilan edilen, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.06.1992 tarih ve 4832 sayılı kararı ile belirlenen kentsel sit sınırı içerisinde, İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.01.2020 tarih ve 6931 sayılı kararı ile geçiş dönemi yapılaşma koşulları belirlenen alana ilişkin, Adalar içi ulaşım ve taşımacılık konularında ilgili idarelerce yapılan düzenlemeler hakkında görüşümüzü talep eden ilgi yazınız incelenmiştir.

Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemede İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.08.2017 tarih ve 4776 sayılı kararında; “İstanbul İli, Adalar İlçesinde, sağlık sebebiyle aciliyet arz eden durumlarda tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulu doğrultusunda Karayolları Trafik Kanununa göre trafik tescili gerektirmeyen akülü-elektrik şarjlı araçların Kaymakamlık makamının oluru ve belediyenin izni ile kullanılabileceğine…” karar verildiği,

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2017 tarih ve 4776 sayılı kararına karşı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kuruluna yapılan itiraz neticesinde;

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 24.01.2018 tarih ve 880 sayılı kararında “İstanbul İli, Adalar İlçesinde motorlu taşıtların kullanımına ilişkin olarak alınan İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2017 tarih ve 4776 sayılı kararına karşı yapılan itirazın konunun yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğinden kabulüne, İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2017 tarih ve 4776 sayılı kararının iptaline…” karar verildiği görülmüştür.

Bu kapsamda; Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 24.01.2018 tarih ve 880 sayılı kararı gereği konuya ilişkin Müdürlüğümüzce ve Koruma Bölge Kurulunca yapılacak bir işlem bulunmadığı, konunun yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize rica ederim.

Habibe Yılmaz

Müdür V.

Son değişiklik Perşembe, 05 Mart 2020 12:27
Yorum yapmak için oturum açın