Salı, 06 Ocak 2015 15:40

Adalar Kent Konseyi Genel Kurulu toplandı

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Konseyin İşleyiş Yönergesi yenilendi

Adalar Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu, 4 Ocak 2014 Pazar günü Büyükada Anadolu Kulübü’nde toplandı.

Çoğunluk aranmayan ikinci toplantıda yaklaşık 30 üyenin katılımıyla toplanan genel kurul, işleyiş yönergesini, ek maddelerle yeniledi.

Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ve AdalarKent Konseyi Başkanı Sinan Özbek’in açılış konuşmalarıyla başlayan genel kurulda, yeni dönemin ilk 6 ayının faaliyetlerini Konsey Genel Sekreteri Abdurrahman Küçüksarı özetledi.

adalar kent konseyi gk 01 280x187Başkan Aytaç, konseyin ulaşım çalışma grubunun teklifiyle hazırlanan ilk öneri olan yeni bisiklet yönetmelik taslağını, belediye meclis gündemine aldıklarını söyledi. Sinan Özbek ise, bugüne kadar 9 çalışma grubu ve meclis kurulması için karar alındığını, kültür - sanat ve ulaşım çalışma gruplarıyla, kadın ve gençlik meclislerinin aktif olarak çalışmaya başladığını, Adalıları kurulmuş olan ve kurulacak çalışma gruplarıyla meclislere katılmak üzere açık çağrı yaptıklarını bir kez daha yineledi.

Konsey yeni STK’lara açık

Kent Konseyi’ne üyelik, işleyiş yönergesine genel kurul kararıyla eklenen yeni maddeyle kolaylaştırıldı. Bu maddeye göre, “Kent Konseyi üyesi olmak isteyen sivil toplum kuruluşları, bu isteklerine dair YK kararı ve dolduracakları kurumsal bilgi formu ile birlikte” başvuruda bulunabilecekler. Başvurular Yürütme Kurulu’nca karara bağlanacak.

Toplantılara birbirini takiben üç kez mazeretsiz katılmayanların üyeliği düşecek. Genel Kurul işleyişini engelleyen ya da aksatanların üyeliğine de yine Yönetim Kurulu kararıyla son verilecek

Eklenen yeni maddeler, çalışmalara katılmayanların üyeliğine hızla son verilmesinin de önünü açıyor. Genel kurulda kabul edilen yeni ek maddeyle “Kent Konseyi’nin toplantılarına mazaretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların üyelikleri” Yürütme Kurulu kararıyla düşürülebilecek.

adalar kent konseyi gkÖte yandan “Genel Kurul’un işleyişini engelleyecek ve aksatacak tarzda tutum ve davranış içinde bulunanlar, Yürütme kurulu’nun 2/3 çoğunluğu ile” üyelikten çıkarılacak.

Çalışma Grubu temsilcileri genel kurulun doğal üyesi

Yeni kurulan çalışma grubu ve meclislerin temsilcileri de eklenen yeni maddeyle, genel kurulun doğal üyesi olarak kabul edildi. Bilindiği gibi, Kent Konseylerinin çalışma grupları ve meclisleri, her yerel seçim sonrasında yenileniyor.

Son değişiklik Salı, 06 Ocak 2015 19:27
Yorum yapmak için oturum açın