Çarşamba, 22 Nisan 2020 11:22

Covid-19 Bildirilmesi Zorunlu Hastalıklar Listesine Alındı

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Sağlık Bakanlığı “Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği”nde bir değişiklik yaparak Covid-19 hastalığını da yönetmelik kapsamındaki bildirimi zorunlu hastalıklar listesine aldı.

30 Mayıs 2007 tarihinde yayınlanan söz konusu yönetmelik çiçek, çocuk felci, difteri, hepatit, kızamık, kabakulak, kolera, kuduz gibi pek çok hastalığı salgın hastalık olarak tanımlıyor. Yönetmelik, söz konusu hastalıkların gözetimi için zorunlu bir bildirim sistemi oluşturulmasını, vakaların tanımlanmasını ve hastalıklara özgü bakım ve kontrol mekanizmalarının geliştirilmesini, salgınların saptanması ve kontrolü için gerekli yöntemlerin belirlenmesini amaçlıyor.

Yönetmeliğe göre sağlık hizmeti veren bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler yönetmelik kapsamındaki bulaşıcı hastalıkların bildirilmesinden sorumlu tutuluyorlar. Bu sorumluluk çerçevesinde hastalığın ortaya çıkışı, gelişmesi, kaynağı ve buna benzer her türlü bilginin derhal Bakanlığa ulaştırılması yer alıyor.

Yönetmelik kapsamında elde edilen, bildirilen ve saklanan kişisel verilerin işlenmesi sırasında kişilerin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı ile temel hak ve özgürlüklerinin korunması öngörülüyor. Bu konuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinin uygulanması zorunlu tutuluyor.

Son değişiklik Çarşamba, 22 Nisan 2020 12:00
Yorum yapmak için oturum açın