Çarşamba, 03 Haziran 2020 21:16

Adalar Covid-19 Danışma Kurulu

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Adalar C-19 Danışma Kurulu 18 Nisan tarihinde kuruldu.

Danışma Kurulu amacını, sorumluluklarını, kimlerden oluşacağını ve nasıl çalışacağını belirledi ve kayıt altına aldı.

AMACI: Etkisini halen sürdüren ve bir küresel afet boyutu kazanan Covid-19 virüs salgınına karşı Adalar İlçemizde mücadele ve dayanıklılığın arttırılması, etkin önlemlerin alınması, halk sağlığının korunması ve toplumsal huzurun, uyumun devamlılığının sağlanması için çok disiplinli ve çok yönlü bilgi edinme ve paylaşım ortamını geliştirmek,

Adalarda yaşayan farklı uzmanlık alanlarından hekimler başta olmak üzere vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin görüş, uzmanlık bilgisi, bilimsel ve/veya hızlı yerel çözüm sunan önerilerini geliştirebilecekleri katılımcılığı arttırmak, yerel kamu otoriteleri ve yerel yönetim karar merkezleri ile uyum, iş birliği içinde çalışarak; önerileriyle kriz yönetiminin destekleyici ve kolaylaştırıcı unsuru olmak.

SORUMLULUKLARI: Bir süre daha süreceği tahmin edilen bu salgın afetinin önemine inanan gönüllülerden oluşan bir sivil girişim olarak, başta Adalar Belediyesi olmak üzere yerel kamu otoritesi ile iş birliği yapar, önerilerde bulunur.

KİMLERDEN OLUŞUR? Farklı disiplinlerden hekimler, halk ve aile sağlığı uzmanları, afet gönüllüleri ve salgına karşı mahalle ve sokak dayanışma grupları temsilcilerinden oluşur.

NASIL ÇALIŞIR? Haftada bir toplanır. Sivil toplum haberleşme ağlarıyla ilişki içinde, çok yönlü ve çok disiplinli bilgi üretilmesi için çaba harcar. Ortak aklın ve mutabakat ortamının oluşması için kolaylaştırıcı olur. Kriz yönetimi konusunda yöntem ve deneyim desteği verir. Kriz yönetimi konusunda yerel ve güncel çözümlerin üretilmesi için çaba harcar. Mücadele ve dayanıklılığı arttıracak kapsayıcı, tarafsız, adil ve eşitlikçi bir iletişim, dayanışma, paylaşım ortamı yaratılması için Kaymakamlık, Yerel Yönetim, Emniyet ile bilgi ve öneri paylaşır, bilgi alır ve destek verir.

Bilgi kirliliğini engelleyecek, doğru bilgiye erişimi kolaylaştıracak öneri ve tavsiyelerde bulunur. Üyelerinin iletişim içinde olduğu yerel ağlar, sivil toplum kuruluşları ve mahalle oluşumları ile oluşan ağlarda yer alır.

Tavsiye niteliğinde kararlar alır. Yerel yetkililer ile paylaşır.

İş birliği ve iletişim içinde çalışır.

Paylaşılan toplantı kararları

Bugüne kadar 7 toplantı yapıldı ve bu toplantıların üçünde Adalılarla ve ilgili kurumlarla paylaşılmak üzere duyuru metinleri kaleme alındı.

Bunları paylaşıyoruz.

26 Nisan

Giriş çıkışların kısıtlanması kararı olumlu olmakla birlikte, ada içinde koruma-takip önlemlerinin sürdürülmesini önemli buluyoruz.

 • İlk iki toplantımızda da önerilen ancak sonuç alınamayan kamu görevlileri başta olmak üzere sahada hizmet verenlere bir an önce test yapılmasının önemine işaret ediyoruz.
 • İBB ile işbirliği içinde şehirdeki iskelelerde zabıta eliyle ateş ölçer denetimi başlatılabilir.
 • İftar-teravih-bayramlaşma amaçlı olası ziyaretlerin yaratabileceği risk konusunda belediye ve cami anonslarıyla duyurular yapılabilir, bunun için kaymakamlık, müftülük ve cemaat önde gelenleriyle irtibata geçilmesinde yarar bulunmaktadır.
 • Kurulumuzca hazırlanan bilgilendirici broşürün bir an önce belediye sitesi ve sosyal medya hesapları ile mahalle-sokak grupları üzerinden yaygınlaştırılması gereğini hatırlatıyoruz.
 • Pandost Panikatak Derneği ile görüşülerek onayı alınan Panikatak hattı Adalar Belediyesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından Adalılara duyurulmalıdır.

3 Mayıs

 • Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, salgınla mücadelenin başarıyla sürdürüldüğü ve vaka sayısının kontrol altına alındığını, ancak kat edilecek daha çok uzun yol olduğu ve rehavete düşülmemesini ısrarla dile getirmekte.
 • Ülkemizdeki salgının merkezi olan İstanbul’un yanı başındaki Adalarımızın salgından az sayıdaki vaka dışında etkilenmemiş olması ve alınan önlemlerle korunmuş bulunması memnuniyet verici olmakla birlikte “normalleşme” adımları için henüz çok erken olduğunu düşünüyoruz.
 • Ülkemizde olduğu gibi Adalarımızda da virüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal travmanın giderilmesi adına atılabilecek hazırlıksız adımların tüm sezonu ve yılı da kaybetmek riskini yaratabileceğine dikkat çekmek istiyoruz.
 • Aceleciliği değil dikkatle gözlemeyi, ilgili kurumlarla işbirliğini, ilk dalgada yaşadığımız ve ağırlığını Adalar’daki sağlık altyapısından kaynaklanan eksiklikleri bir an önce gidermek için çalışmayı ve tüm bu nedenlerle;
 • Geç olsun ama iyi olsun demeyi şu aşamada en doğru yöntem olarak görüyoruz.
 • Bu konuda Sağlık Bakanlığı, İl Pandemi Kurulu, İBB Bilim Kurulu, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, başta olmak üzere ilgili bakanlıkları izleyerek, Adalar’da yapılacak çalışmalar için, belediyemiz ve kamu otoritesi başta olmak üzere tüm yerel paydaşlarla işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.

31 Mayıs

 • Şehirdeki Adalar iskelelerinde termal kamera ya da ateş ölçüm cihazlarıyla ateş takibinin sadece Şehir Hatları iskelelerinde değil, Adalar’a sefer yapan tüm işletmelerin çıkış yaptığı iskeleleri de kapsayacak şekilde düzenlenmesini önemli buluyoruz.
 • Adaların iskele alanlarında maske kullanımı ve fiziksel mesafe hatırlatması yapılan pankartlar asılabilir. Vapur ve motor seferlerinde ada iskelelerine yanaşırken yapılan anonslara da bu uyarıcı mesajlar eklenebilir.
 • 1 Haziran’dan itibaren açılmasına izin verilen işletmelerin Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından yayınlanan genelgelerdeki önlemleri tamamlamadan kapılarını açmalarının yaratabileceği bulaşa bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz.
 • Adalar’da kamuya açık tüm hizmetlerde ve hizmet sektöründe çalışanların sağlığı hepimizin sağlığı olacaktır. Onları koruyalım, önerilen koruyucu tedbirleri alarak çalışmalarını sağlayalım. Kurulumuz, çalışanlara antikor testini, işletmelerin yararına da kullanılacak acil bir önlem olarak dikkatlere sunmak istemektedir.
 • Kurulumuz Adalar’da yaşayanlar ile esnaf ve çalışanlar arasında beyana dayalı sorumluluk paylaşımının, bu dönemde en önemli avantajımız olduğunu düşünmektedir. Bu paylaşımın yöntemini geliştirmek başta olmak üzere her konuda dünyadaki gelişmeleri de araştırmakta ve önerilerde bulunmaktadır. Önerilerimiz ve olan-biteni bundan böyle haftalık bültenle paylaşacaktır.
Son değişiklik Cumartesi, 06 Haziran 2020 06:06
Yorum yapmak için oturum açın