Perşembe, 02 Nisan 2020 08:33

Adalar’da salgına karşı önlemler talebi

Ögeyi değerlendirin
(1 Oylayın)

Korona (Covid-19) salgını sonrası İstanbul Adaları’nda bilgi-haberleşme-dayanışma ağı kurmak için yola çıkan ve Adalılarla uzmanları içine alan bir sivil girişim, salgına karşı önlem amaçlı "Talepler Listesi" hazırladı ve Adalar Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı'na iletti.

Paralel olarak, Büyükada, Heybeli ve Burgaz’da mahalle ve sokak bazlı dayanışma-bilgilenme grupları oluşmaya başladı. Bu gruplardan gelen bilgiler ışığında taleplerin düzenli olarak güncelleneceği ve takibinin yapılacağı bildirildi.

Adalar’da COVİD 19’e karşı, hastalığın yayılmasını kontrol altına alacak ve önleyecek, insanların korunmasını sağlayacak önlemler: 1

28 Mart 2020

1. Adalar Pandemi Kurulu kurulmalıdır.

Kurulda Kaymakam ve Belediye Başkanı’nın yanı sıra, ilçe sağlık kurulu başkanı (ya da hastane başhekimi??), 5 mahalle muhtarından seçilmiş ikisi, ilgili meslek kuruluşlarıyla STK’lardan seçilmiş 2-3 kişi yer alabilir.

Kurul, güncel gelişmelere göre durum değerlendirmesi yapmalı ve adalarda uygulamaya konulacak önlemleri valilik ve İBB ile koordinasyon içinde almalı ve uygulamalıdır.

2. Bu kapsamda Adalar Pandemi Kurulu’nun alması gereken ilk önlemlere ilişkin önerilerimiz aşağıdadır:

Adalara giriş çıkış kontrol altına alınmalıdır:

 1. Bu kapsamda ulaşıma ilişkin zorunluluklar tanımlanmalı, bunlar dışında giriş çıkış zorlaştırılmalıdır.
 2. Vapur ve motorlara konduğu gibi, iskele çıkışlarına da (Vapur, Mavi Marmara, Prens Tur, Turyol ve yük iskeleleri) el dezenfektanları konulmalı adaya gelenlerin kullanmaları sağlanmalıdır. (Adaya yanaşırken yapılan anonslara bu uyarı eklenebilir ve iskele görevlileri tarafından da takip edilebilir). (Uygulanabilme imkanı varsa, termal kameralar da yerleştirilmesi de düşünülmelidir).

Temel Hizmetler Dezenfeksiyonu yapılmalı

 1. Açık kalmalarına izin verilen işletmelerde sık kullanılan kasa, tezgah, giriş çıkış noktalarının sık aralıklarla dezenfektanlarla temizlenmesi işletmelerden talep edilmeli, görevlilerin kuralına uygun olarak eldiven ve maske kullanmaları sağlanmalıdır. Evlere servis elemanları da bu kurala uymalıdır.
 2. Pazar yerlerinde hem tezgahlar ve hem de alışveriş edenler için mesafe kuralı konmalı ve denetlenmelidir. Tezgahtarlara maske dağıtılmalıdır.
 3. Temel hizmetler alanında çalışanların (sağlık, perakende satış elemanları, eczane elemanları, lojistik, taşıma, çevre temizliği, 65 Yaş Üstü Destek hizmet çalışanları, gibi) ön tanı testinden geçirilebilmeleri için kaymakamlığın Sağlık Bakanlığı’ndan talepte bulunması ve bu testleri acilen yaptırması gerekir. Testler gerekli sıklıkta tekrarlanmalıdır.

Adalar’da Covid 19 tanı, tedavi ve sağlığa erişim altyapısı hızla ele alınmalı

 1. Büyükada Hastanesi’nden başlayarak her adadaki sağlık ocaklarına Covid – 19 hızlı tanı testleri tedarik edilmeli ve bunun için gerekli altyapı ve eleman desteği istenmelidir. Tam teçhizatlı ambulansların da bu amaçla kullanılabileceği düşünülebilir.
 2. Oksijen tüpleri ve nefes açıcı ekipmanlar başta olmak üzere, sağlık üniteleri Serum donanımı, ateş düşürücü, Kinin içerikli ilaçlar, Ağrı kesiciler açısından desteklenmelidir.
 3. Kara ve deniz ambulansları bu acil durum dikkate alınarak hem sayıca artırılmalı ve hem de salgına uygun olarak teçhiz edilmelidir.

Bilgilendirme, dayanışma ve paylaşma

 1. Doğru ve güvenilir bilgi bu kriz sürecinde en önemli silahımız olacaktır. Adalarımızda başta sağlık altyapımızın durumu olmak üzere, alınan koruyucu önlemler, koronalı ve karantina altındaki vaka sayıları belediye ve kaymakamlık tarafından (mümkünse tek bülten halinde) her gün paylaşılmalıdır.
 2. Adalı hemşerilerimize, karşılaşabilecekleri herhangi bir sorun ve ihtiyaçları için nerelere başvuracakları ve ne yapacaklarına ilişkin bir duyuru metni hazırlanmalı, bu metin şartlara göre güncellenmeli gerek Kaymakamlık gerekse de Adalar Belediyesi web siteleri ve sosyal mecralarından duyurulmalı, verilen telefonlar mutlaka yanıtlanabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.
 3. 65 yaş üstüne yönelik destek başlıklı kaymakamlık hizmetinin adalılardan gelecek talepleri karşılayabilme kapasiteleri ve hizmet standartları belirlenmeli, titizlikle takip edilmeli ve bu alanda yerel sivil toplum inisiyatiflerinden ve gönüllülerinden destek alınmalıdır.
 4. Adalarımızda dezavantajlı gruplara ek olarak, yeni koşullarda işini aşını kaybetmiş insanların, ailelerin varlığı bir gerçektir. Bu gruplarla dayanışma yolları geliştirilmelidir. İlk önlem olarak sosyal yardım vakfı kaynakları değerlendirilebilir ve yeni durum dikkate alınarak muhtarlardan gelecek bilgiler doğrultusunda güncellenmelidir. Bu ve benzeri yapıların bağışlar yoluyla desteklenmesi de kolaylaştırılmalıdır.
 5. Tüm dünyada yerel yönetimler ve gönüllü yerel inisiyatiflerin ve sivil toplumun ortak çalışmalarına vurgu öne çıkmakta ve salgınla mücadeledeki öneminin altı çizilmektedir. Adalarımız bu tarz çalışmaya Türkiye’de en çok hazır olan yerlerden biridir. Kendiliğinden ortaya çıkan yerel inisiyatifler cesaretlendirilmeli, işbirliğine davet edilmeli ve koordine edilmelidir.

 

Son değişiklik Cuma, 03 Nisan 2020 07:10
Yorum yapmak için oturum açın