Çarşamba, 04 Mart 2020 03:56

Emniyetli Deniz Ulaşımında Dikkat Edilecek Hususlar

Murat Nurova
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Bu yazıda şehir içi ulaşımda deniz ulaşımının payını arttırma amacına yönelik, İBB’nin ulaşım hedefleri doğrultusunda seçmiş olduğu maddelerden biri olan, mevcut kaliteyi arttırma hedeflerinin gerçekleşebilmesi için ALANIM İLE İLGİLİ olarak aşağıda sıralayacağım emniyetli ulaşım için gerekli noktalara işaret etmeyi amaçladım (özellikle yolcu motorlarında ve iskelelerde/terminallerde gözlemlemiş olduğum eksiklikler).

Bu maddelerin mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde uygulanması ile daha güvenli ve konforlu olacak deniz ulaşımını özendirerek, yönlendirerek ve diğer ulaşım ayakları ile entegre ederek, halihazırda toplam ulaşımda %2,5 paya sahip deniz ulaşımının payını arttırmak mümkün olacaktır.

Şüphesiz Şehir Hatları İşletmesi tarihi deniz ulaşımındaki simge ve lider konumu ile, güçlü yapısı ve deneyimlerini de birleştirerek, DENİZ ULAŞIMINDA GÜVENLİK VE KALİTEYİ bir yandan kendi kuruluşunda geliştirirken, diğer yandan deniz ulaşımında pay sahibi olan özel sektör kuruluşlarının da aynı anlamda güvenlik ve kalitelerini yukarı çekme görevini de üstlenmek durumundadır diye düşünüyorum.

Sadece uzmanlık alanım ile ilgili olarak aşağıda ana başlıklar halinde yazacağım konulara dikkat çekmeyi amaçladım.

(Her bir başlık altındaki konuların detayları, çözüm yöntemleri, ilgili kural/kaide ve yönetmeliklerle ilişkileri ayrıca detaylandırılmalıdır.)

Denizde can ve mal emniyeti ile ilgili mevzuatın uygulanmasındaki farklılıklar;

  1. Hasarlı stabilite (su geçirmez bölmelerin varlığı) yolcu gemilerinde (bir oranda) olmasına rağmen, yolcu motorlarında/teknelerinde büyük oranda bulunmaması (dizayn/inşa veya conversion sırasında yapılabilir).
  2. Yangın emniyeti, bütünlüğü ve mücadele imkan ve ekipmanları
  3. Acil durum hazırlıkları, ekipmanları ve özellikle yolcu teknelerinin bu kurallara uygun dizaynı/adaptasyonu. (Can kurtarma araçları, acil kaçış kapıları, yangına dayanıklı (fire retardant) malzeme uygulamaları v.s)
  4. Emniyetle ilgili mevcut kural ve kaidelere uygun tasarım/dizayn ve uygulamaların yapılması.
  5. Gerek terminal gerekse gemi ya da teknelere, engelli bireyler, yaşlı ve çocukların emniyetle ve ilgi kurallar çerçevesinde erişiminin sağlanması.
  6. Gemi yada teknelerin can emniyeti ekipmanları ile donatımında idarenin (denetlemeye yetkili kurumlar) belirlediği yolcu sayılarına göre sınırlı ekipman olması nedeniyle, bu sayının üzerine çıkılmamasının sağlanması için terminallerde fazla yolcu alınmasını engelleyen sayım ve otomatik kilitleme sistemli turnike sistemi uygulanmalı.
  7. IMO’nun (Uluslararası Denizcilik Örgütü) öngördüğü yolcu ve çalışma alanlarında müsaade edilen maksimum gürültü (makine, ekipman ve vibrasyon kaynaklı) seviyesi ile ilgili kriterlere uyulması (dizayn ve inşa/conversion aşaması).
  8. Makinelerin egzost gazlarının yolcu mahallerini etkilemesini önleyecek şekilde dizayn ve uygulama yapılması.

 

Son değişiklik Perşembe, 05 Mart 2020 12:31
Yorum yapmak için oturum açın