Cumartesi, 04 Mayıs 2019 22:36

Kent Konseyleri ’ne tüzel kişilik kazandırılmalıdır

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Kent konseyleri her ne kadar hukuki olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesine göre kurulmuş olsalar da belediyelerin bir birimi değildir. Kent konseylerinin işleyişi yönetmelikle düzenlenmiştir ve ayrı bir örgütlenmedir. Dolayısıyla kent konseylerinin tıpkı Kalkınma Ajansları gibi ayrı bir yasası ve bütçesi olmalıdır. Diğer bir deyişle kent konseylerinin tüzel kişiliği olmalıdır. Kent konseyleri katılım sorunu yaşamaktadır.

Bunun nedeni demokrasi anlayışının hatta tanımının kişiden kişiye değişmesi ve herkesin kendine göre bir demokrasi tanımının olmasıdır.

Demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi bir süreç gerektirir. Ayrıca, demokrasinin başta aile içerisinde uygulanması ve davranışa dönüşmesi gerekir. Demokratik davranışlar ailede ve okulda verilmeden katılımın tam gerçekleşmesi beklenemez (Baykal, Erkul, Baykal ve Kara, 2013).

Kent konseylerinin algılanışı belediye başkanı ve adayı olduğu siyasi partiye göre değişmektedir. Bazı belediye başkanları kent konseylerini “Parayı ben veriyorsam yönetimine de karışırım” anlayışıyla belediyenin birimi gibi görmektedirler. Ayrıca, kent konseyleri belediye başkanının beklentileri doğrultusunda kararlar alıyor ve çalışmalar yapıyorsa kent konseyleri çok başarılı olarak değerlendirilmektedir. Bunun tersi gerçekleşiyorsa kent konseyleri yok sayılmaktadır (Baykal, Erkul, Baykal ve Kara, 2013). Kent konseylerine hak ve fiil ehliyeti verilmeli ve ayrı bir kanun çıkarılarak tüzel kişilik ve mali yönetim konuları düzenlenmelidir.

Kent konseylerine yasal ve yönetsel düzenlemelerle görev ve sorumluluklar verilmiş ancak, bunun karşılığı yetki verilmemiştir. Bir kuruluşa veya yöneticilere yetki, para ve nitelikli personel verilmezse hizmetler daha çok özveriyle belli bir yere kadar sağlanabilir. Yasal-yönetsel düzenlemelerde önerildiği şekliyle gerçekleştirilecek değişiklikler bu kuruluşların mali yapılarının ve yönetime katılımın verimli, etkili ve nitelikli hale getirilmesini sağlayacaktır.

Hüseyin ERKUL, Prof. Dr.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
hcerkul AT comu NOKTA edu NOKTA tr
(2. Ulusal Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri kitabından, Bursa)

 

Son değişiklik Pazar, 05 Mayıs 2019 06:30
Yorum yapmak için oturum açın