Salı, 08 Mayıs 2018 12:42

Ya Cumhuriyet ya da “Yeni Türkiye” adı altındaki yeni sistem

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Türkiye 24 Haziran’da sandık başına gidiyor. Hem de erken bir seçimle... Doğacak çocuk prematüre. Ya kuvözde iyi bir bakımla erken doğumu ölüm yolundan yaşam yoluna yönlendireceğiz ya da bilinçsizce kader deyip, nice ölümlere kapanması zor bir kapı açacağız!

Ülkemiz her zamanki gibi yine yönetememe krizini erken seçimle aşmaya çalışacak. Bu erken seçim aslında sadece içte ve dışta yaşanan çözümsüzlükleri nispi anlamda rahatlatmaya yönelik bir adım değil, yönetim biçiminin değişmesinin de adımı olacak. Bu anlamda tarihi bir dönüm noktası yaratacağından önemli bir eşiktir.

2019 seçimleri için boykot mu değil mi, 26 maddelik seçim yasalarıyla seçim yapılır mı yapılmaz mı tartışmaları henüz gündeme gelmişken, siyasette bir saatin dahi ne kadar önemli olduğunu somutlaştıran bir gelişme ile erken seçim ülke gündemini ele geçiriverdi.

Az gelişmiş bir ülkenin alt ve üst yapıda yaşattığı garabetlerle baş etmenin zorluğu aşikârken, bu seçimle geçmişi arayan bir tercihle karşı karşıya olduğumuz da bir o kadar gerçek. Evet, ileri adım atmak bugün için hayal, bir sonraki adımı bize attıracak geçmiş temeli sahiplenmek şimdiki görev.

Görevimiz de tarihi bu bakımdan. Seçimlere hazırlanırken girdiğimiz köprüden sonraki son çıkışta kaza yapmadan yaraları sarmak için enerjimizi harcayacağız. Bu sefer daha bilinçli ve vereceğimiz kararın ciddi sonuçlarına denk düşen bir sorumlulukla hareket edeceğimiz süreç başladı.

Ülkenin her yerinde olduğu gibi adalarımızda da bu bakış açısı ve sorumlulukla hareket edeceğimizi unutmadan, nasıl bir seçim takvimi duruyor önümüzde bunu bilmek için yayımlanan seçim takvimini sizlerle paylaşıyoruz.

Zamana hükmedemeyiz, lakin zamanı lehimize çevirmek için kaybedilecek bir dakikanın bile lüks olduğu gerçeğiyle geri sayımın başladığı seçim günlerine hazırlanabiliriz.

Kazanacağımız gelecek, en büyük hazinemiz olacaktır. İrade ile güzel yarınların yolunun ilk taşlarını döşemeye başlamak için tek engelin, kendimiz olacağı bilinciyle hepimize düşen görevleri icra etmeye, haydi diyoruz!

 

 

secim takvimi 1 840x

 

 

24 Haziran 2018 Pazar Günü Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi İle 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi

Cumhurbaşkanı - Milletvekili

 • İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır (2839/9; 298/Ek 4; 6271/2-6).
 • Bu Takvimde geçen “siyasi partiler” kavramından, Yüksek Seçim Kurulunca seçime katılabilecekleri ilân olunan siyasi partiler anlaşılır.
 • Takvimde son günü gösterilen süreler, aksine bir açıklama yoksa belirtilen gün, saat 17.00’de sona erer.
 • “Seçim Takvimi”nin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, resmî tatil günleri de “Seçim Takvimi” açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilir.

Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde bu Takvime göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar partinin il başkanlığı, il’de de teşkilatı olmadığı takdirde ilgili siyasi partinin genel başkanlığı ile yapılır.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının inceleme sonuçları www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanır, başvuran aday veya temsilcisine eksiklik veya ret sebeplerini gösterir karar elden teslim edilir, Yüksek Seçim Kurulu ilan tahtasında ilan edilir ve adaylara başkaca bir bildirimde bulunulmaz.

298 sayılı Kanun’un 87. maddesi gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî belgelerle belirlenir (Hangi resmî belgelerin kimliğin belirlenmesinde kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim Kurulunca seçimin başlangıcında tespit ve ilân edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir.).

Yüksek Seçim Kurulunca seçim iş ve işlemlerine ilişkin çıkarılan genelge ve kararlardan Resmî Gazetede yayımlananlar, seçime katılabilecek siyasi parti genel başkanlıklarına ve bağımsız adaylara tebliğ edilmiş sayılır.

milletvekili sayilari 280x

30 Nisan 2018

Seçimin Başlangıç Tarihi

 • Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımının ve güncellemenin durdurulması,
 • Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanılması,
 • Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimine ait parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması,
 • Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS’e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,
 • Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân edilmesi,
 • Yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-A-C-E)

“İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmelerinin başlangıcı (2839/12-A)”

1 Mayıs 2018

 • Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak adaylık başvurularının başlaması, (6271/8).
 • Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak adaylık başvurularının başlaması, (6271/8/A)

2 Mayıs 2018

 • Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
 • Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),
 • Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),
 • Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanılması (Saat 08.00),
 • Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi (298/39),
 • Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-E),
 • Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmalarının başlaması (298/14-17)
 • Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna yapacakları adaylık başvurusunun son günü (saat 17.00).
 • Yüksek Seçim Kurulunca Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesinin tamamlanması ve eksikliklerin ve adaylıkları reddedilenlerin adaylara bildirilmesi (saat 23.00)

3 Mayıs 2018

 • Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilen adayın, yeniden inceleme talebinde bulunmasının son günü (saat 15.00), (6271/8/A)
 • Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu *Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilen adaylardan yeniden inceleme talebinde bulunanların başvurularının Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlanması (saat 17.00),
 • Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin bilgi ve belge eksikliklerinin tamamlanmasının son günü, (saat 17.00)
 • Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenlerin Yüksek Seçim Kurulunca ilanı (saat 20.00)

4 Mayıs 2018

 • Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına başlanılması (saat 08.00)

5 Mayıs 2018

 • Siyasi partilerce Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuruların son günü (Saat 17.00)

6 Mayıs 2018

 • Siyasi partilerce yapılan Cumhurbaşkanı adaylık başvurularının Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulması (6271/8)
 • İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna teslim etmelerinin son günü (2839/12-A)

7 Mayıs 2018

 • Siyasi partilerce aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamasının son günü (Saat 17.00)

9 Mayıs 2018

 • Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasının son günü (saat 20.00)

10 Mayıs 2018

 • Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (Saat 08.00) (6271/9)

11 Mayıs 2018

 • Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00),
 • Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması

12 Mayıs 2018

 • (a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, (b) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü,
 • Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, www.ysk.gov.tr adresinden yapılan ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00),
 • Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanmasının son günü,
 • Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması,
 • Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması,
 • Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son gün.
 • Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (6271/10-2)

13 Mayıs 2018

 • Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.
 • Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması (6271/10-2),
 • Cumhurbaşkanı Seçimi Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13)

14 Mayıs 2018

 • Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararların gereğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmesinin son günü,
 • İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararların gereğinin ilçe seçim kurullarınca yerine getirilmesinin son günü.
 • Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunda kura çekiminin yapılması ve ilânı (6271/15)

16 Mayıs 2018

 • Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile sandık bölgesi askı listelerinin (döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren), siyasi partilere SİPPORT üzerinden erişime açılması;
 • Ayrıca talepleri halinde Cumhurbaşkanı adaylarına ya da yetkili kıldığı kişiye, siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslimi ve bu listelere itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/35, 39, 42, 123)

17 Mayıs 2018

 • Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların son günü (298/123).

18 Mayıs 2018

 • Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü (298/123).
 • İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü. (Saat 17.00) (2839/12-A)
 • İttifaktan vazgeçen siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilmesi (saat 18.00)

19 Mayıs 2018

 • Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki değişikliklere karşı itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00),
 • Yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanması (saat 23.59)
 • İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerinin son günü. (Saat 17.00) (2839/12-A)

20 Mayıs 2018

 • Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün; 298 sayılı Kanun’un 122, 123 ve 124. maddesinde yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat 17.00),
 • Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),
 • Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılıklarından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması
 • İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilânı (2839/26)

21 Mayıs 2018

 • Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2839/20),
 • Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü (Adaylar, emaneten yatırdıkları para makbuzlarını başvurularına eklemek zorundadırlar.) (Saat 17.00) (2839/21),
 • İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,
 • Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanması.
 • İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi,
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi

22 Mayıs 2018

 • Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,
 • Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi,
 • Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilânı (Türkiye saati ile 08.00),
 • Yüksek Seçim Kurulu tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi parti genel merkezlerindeki yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanmasının istenilmesi (Yazı ve alındı belgesi karşılığında) (2839/13, 14, 23),
 • Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan bağımsız adaylar hakkındaki eksikliklerin Resmî Gazetede ve www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanması/yayınlanması.

24 Mayıs 2018

 • Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması,
 • Gümrük sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması ve ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması

25 Mayıs 2018

 • Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2839/15),
 • Bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmelerinin son günü

26 Mayıs 2018

 • Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerinin tamamlanması ve bu listelerin ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve *Resmî Gazetede yayınlanması/yayımlanması (2839/20-2),
 • Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilânı (2839/20),
 • Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi (2839/22, 23)

27 Mayıs 2018

 • Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00) (298/125; 2839/22),
 • Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların incelenmesinin ve karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59)

28 Mayıs 2018

 • İl seçim kurullarının, geçici aday listelerinde adaylarla ilgili tespit ettikleri noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/125; 2839/23),
 • İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2839/22).
 • İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi çalışmalarına başlanması

29 Mayıs 2018

 • Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00’de kura çekilmesi, davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekiminin yapılması (2839/26-d),
 • Kura tutanağının aynı gün en seri şekilde Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi,
 • Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,
 • Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmelerinin son günü (Saat:15.00),
 • İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi. (Saat:21.00)

30 Mayıs 2018

 • Mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan, 298 sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi (298/22),
 • Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması,
 • Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin istenilmesi (298/23-2).
 • Yüksek Seçim Kurulunca;
 1. Tüm seçim çevreleri ile yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, basımı tamamlandıkça bir plân dâhilinde dağıtımına başlanması,
 2. Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması.
 • Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,
 • Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibariyle ilân edilmek üzere;
 1. İl seçim kurullarına,
 2. Resmî Gazete, radyo ve televizyonda yayımlanmak/yayınlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi (2839/24).
 • Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmî Gazete ve illerde ilânı (2839/24)

31 Mayıs 2018

 • İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS’e girilmesi, (Saat 15.00),
 • İlçe seçim kurulu başkanınca, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi,
 • Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, seçim araç ve gereçlerinin ilgili dış temsilciliklere gönderilmesine başlanılması

1 Haziran 2018

 • İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerlerinin belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü (298/60-7),
 • Yurt içi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü (298/23)

2 Haziran 2018

 • Yurt içi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanması (298/23)

3 Haziran 2018

 • Yurt dışı seçimlerde görev alan saklama ve ulaştırma kurulları ile sandık kurulu başkan ve üyeleri ve gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması

4 Haziran 2018

 • Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilân ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü (298/60-7),
 • Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat 08.00) (298/119-1)

5 Haziran 2018

 • Aynı ilân ve reklam yerleri için birden fazla Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti ve bağımsız adayın talepte bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),
 • İlçe seçim kurullarınca, Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerleri ile süresinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00),
 • Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetlerin son günü (298/119-1)

6 Haziran 2018

 • Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü (298/119-1)

7 Haziran 2018

 • Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanması,
 • Yurt dışında oy verme işlemine başlanması,
 • Yurt içi sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2)

8 Haziran 2018

 • İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulmasının son günü.
 • Yurt içi sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (298/119-2)

10 Haziran 2018

 • Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların, yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.

11 Haziran 2018

 • Birden fazla siyasi parti ve Cumhurbaşkanı adayının aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),
 • Siyasi partilerin yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatlerinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00)
 • Bağımsız adaylar için belirlenen gün ve miting alanına birden fazla başvuru olması durumunda ad çekme işleminin yapılması ve bildirilmesi (Saat 16.00)

12 Haziran 2018

 • Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması (298/24-1),
 • Cumhurbaşkanı adayları ile seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).
 • Başka bir ilde görevlendirilen kolluk güçlerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü
 • Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca SEÇSİS’ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması

13 Haziran 2018

 • Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca SEÇSİS’ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına tesliminin bitirilmesi.
 • Başvuran Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi (298/54)

14 Haziran 2018

 • Propaganda serbestliğinin ve bir kısım seçim yasaklarının başlangıcı (298/49, 55/B-3, 64, 65, 66)

16 Haziran 2018

 • Sandık alanlarında görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi.
 • Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonra ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması

17 Haziran 2018

 • Sandık seçmen listelerine sandık alanı ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.
 • Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),
 • Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması

18 Haziran 2018

 • Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,
 • İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması (298/68)

19 Haziran 2018

 • YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ,
 • Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298/68),
 • Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kâğıtlarının ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Örnek: 16 No.lu Tutanak karşılığı iadesi 17 Haziran 2018 günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade ederler),
 • Seçmen bilgi kâğıtlarını herhangi bir nedenle 17 Haziran 2018 günü akşamına kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları hususunun ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilânı (Alınmayan seçmen bilgi kâğıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir)

21 Haziran 2018

 • Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanması

22 Haziran 2018

 • Yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,
 • İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi,
 • 3-Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.

23 Haziran 2018

 • Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00) (298/49, 52)

24 Haziran 2018

 • İl ve ilçe merkezlerinde;
 1. Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;
  İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanmasına, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık alanlarına getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmelerine,
 2. Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde;
  İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin sağlanması,
 • OY VERME GÜNÜ
 • Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).
 • Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının ilânı (Saat 23,59) (6271 sayılı Kanunun 7140 sayılı Kanunun 4. Maddesi ile değişik 4/2. Maddesi) (NOT: Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilir.

 

İlk Oylamada Geçerli Oyların Salt Çoğunluğu Sağlanamadığı Takdirde 8 Temmuz 2018 Pazar Günü Yapılacak Olan İkinci Oylamaya İlişkin Takvim

25 Haziran 2018

 • İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü (saat 17.00) (6271 sayılı Kanunun 7140 sayılı Kanunun 4. Maddesi ile değişik 4/2. Maddesi), (NOT: Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilir.)
 • Propaganda döneminin başlangıcı (6271/13),
 • Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00) (298/128),
 • Üçüncü maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

26 Haziran 2018

 • İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),
 • İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması.

27 Haziran 2018

 • İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00),
 • İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS’e işlenmesine başlanması,
 • Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin yapılması

28 Haziran 2018

 • İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü

29 Haziran 2018

 • YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLEREK AYNI GÜN İLANI,
 • İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi ve yeni görev alanlara Örnek: 142 düzenlenmesi,
 • Ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin yapılması.
 • İkinci maddedeki işlemlerin bitirilmesinden sonra, sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanması

30 Haziran 2018

 • Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine başlanması

1 Temmuz 2018

 • İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması,
 • Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcisinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53)

2 Temmuz 2018

 • Radyo ve televizyonda yayın için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi (298/54)

4 Temmuz 2018

 • Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52),
 • İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasının bitirilmesi,
 • YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ

6 Temmuz 2018

 • Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılması,
 • İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlıklarına teslimi

7 Temmuz 2018

 • Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işleminin tamamlanması,
 • 2- Seçim propaganda döneminin sona ermesi (Saat 18.00) (298/49, 52)

8 Temmuz 2018

 • İl ve ilçe merkezlerinde;
 1. Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;
  İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanmasına, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık alanlarına getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmelerine,
 2. Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde;
  İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin sağlanması,
 • OY VERME GÜNÜ,
 • Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00)

9 Temmuz 2018

 • Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarının ilânı,
 • Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) (298/128),
 • İkinci maddede yapılan itirazların, ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması

10 Temmuz 2018

 • İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 17.00) (298/129),
 • İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın, il seçim kurullarınca en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanması

11 Temmuz 2018

 • İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazın son günü

12 Temmuz 2018

 • İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazın, Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,
 • YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA KESİN SEÇİM SONUÇLARININ RESMÎ GAZETE, RADYO VE TELEVİZYONDA İLÂN EDİLMEK ÜZERE İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ

 

 

 

 

 

 

Son değişiklik Perşembe, 10 Mayıs 2018 01:54
Yorum yapmak için oturum açın