Salı, 05 Eylül 2017 16:38

DOSYA: Adalar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, bu yıl sonunda askıya çıkacak

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)
DOSYA: Adalar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, bu yıl sonunda askıya çıkacak Görsel: Adalar Müzesi Arşivi

Adalar’da Aralık 2012 tarihinden bu yana devam eden ve son aşamaya gelen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmaları devam ediyor. Planların yetkili kurum ve kurullar tarafından görüşülme ve onaylanma prosedürlerinin 2017 yılı içinde tamamlanarak, onaylanmış 1/1000 ölçekli planların bu sene içinde askıya çıkması bekleniyor.

Adalar Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/1000’lik planın tıpkı İBB tarafından hazırlanan 1/5000’lik plan gibi “Adalar’ın günübirlik rekreasyon turizmine daha fazla açılmasına”, “Adalar’ın doğal alanlarının insan müdahalesiyle ehlileştirilerek ticarileştirilmesine”, “Adalar’ın kara ve deniz yaşamının ve kıyı ekosisteminin tahrip edilmesine”, “konut ve yapı stokunun imar rantı yaratacak tarzda arttırılmasına yönelik nitelikleriyle Adalar’ın geleceği için önemli tehlikeler içerdiğine” yönelik yorumlar, değerlendirmeler gündemde.

6 Ağustos 2017’de 1/1000’lik plan ile ilgili Adalar Kent Konseyi Çelik Gülersoy Kültür Merkezi bahçesinde geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmişti. Hem bu toplantıda ve hem de sonrasında aralarında “Adalar Savunması’nın da bulunduğu çeşitli inisiyatifler tarafından hazırlanan bilgi notları kamuoyu ve basınla paylaşılmıştı.

Bu bilgi notlarından da hareketle, son birkaç haftadır gazetelerde Adalar’ın Koruma Amaçlı İmar Planları hakkında “Adaların İdam Fermanı” gibi başlıklarla haberler yayınlanmaya başladı. Konu CNN Türk gibi televizyonlarda gündeme geldi. Bu yayımların ardından Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç öncelikle CNN Türk’te telefon bağlantısı ile katıldığı programda bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ardından basına ve kamuoyuna bir açıklamada bulundu.

Adalar Kent Konseyi’nin bu konuda uzun zamandır çalışmalarını sürdüren bir çalışma grubu da var. Çalışma Grubu’nun hazırladığı kapsamlı bir rapor olduğu da biliniyor. Henüz kamuoyuna açıklanmasa da, grubun üyelerinden bir bölümünün gerek Adalı’da, gerekse diğer mecralarda konuya ilişkin görüşleri yayımlandı.

Adalı Dergisi, tartışmaya taraf olan tüm tarafların görüşlerine sayfalarında yer açmayı bir görev biliyor.

Bu sayımızdan başlayarak, tüm görüşlere yer vereceğiz.

Aşağıdaki linkler üzerinden ilgili tüm yazı ve değerlendirmelere ulaşabilirsiniz.

 

hava fotografi 840x

 

Plan süreciyle ilgili birkaç not ve Belediyeye ortak imzalı dilekçe:

Koruma Kurulu kararı ile 1984’te SİT Alanı ilan edilmiş bulunan Adalar’ın 2011’de yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ardından 1/1000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Adalar Belediyesi tarafından 2015’te tamamlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletildi.

Meclis, planı 13.10.2016 tarih ve 1726 sayılı kararı ile tadilen uygun buldu ve İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na yolladı.

1/1000 ölçekli plan, kurulda yaklaşık 9 aydır incelemede. Gerek 1/5000 gerekse de 1/1000 Planları hazırlık süreçlerinde sivil toplumun katılımı sağlanamamıştı. 1/1000 ölçekli planla ilgili, mevzuat gereği yapıldığı hissedilen iki plan hazırlığı ‘katılım’ toplantısında da (22.01.2014 ve 26.11.2015 tarihlerinde) plan yaklaşımı ile ilgili fazla bilgi edinilememişti.

1/1000 planlarının yakında askıya çıkacağı bilgisiyle, 6 Ağustos 2017 tarihinde Büyükada Kent Konseyi bahçesinde yapılan geniş katılımlı toplantı sonrası çalışma grupları oluşturuldu ve planların adalar halkıyla paylaşılarak adalıların katılımının sağlanması amaçlı girişimlere başlandı.

Bunun ilk adımı olarak 25 Ağustos 2017 tarihinde Adalar Hayır Meclisi, Adalar Kent Konseyi Şehircilik ve Mimarlık Çalışma Grubu, Adalar Savunması, Dünya Mirası Adalar Girişimi ve Adalar Koruma Koordinasyon Grubu Adalar Belediye Başkanlığı ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bir dilekçe verdi:

“Biz Ada halkı, yaşadığı yerin kıymetini bilen, yaşadığı yeri merak eden, korumaya çalışanlar olarak, şeffaf ve katılımcı bir tartışma ortamının yaratılmasına katkıda bulunmak, plan sürecine seyirci olarak değil, sağlıklı ve doğru bilgilere dayanan demokratik bir katılım istediğimiz için dilekçemizi verdik.

Adalar Belediyesi tarafından hazırlıkları tamamlanarak değişik SİT alanlarına ilişkin bölümleri İstanbul V. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve ÇŞB Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüklerine inceleme ve onay için gönderilen Adalar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı konusundaki kamuoyundaki tartışmalar ve gelişmeler Adalar halkı tarafından yakından izlenmektedir.

İnceleme aşamasındaki planın içeriğine ve kararlarına dair kamuoyuna yansıyan bilgiler, tartışmalar ve belediye yetkilileri tarafından yapılan çeşitli açıklamalar endişe ve kaygı yaratmaktadır.

Bu çerçevede 2014 yılında yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin planlama esasları ve planların hazırlık aşamasında uyulması gereken kurallara ilişkin genel hükümlerini düzenleyen 7. maddesinin “planların hazırlanmasında plan türüne göre katılım sağlanmak üzere anket, kamuoyu yoklaması ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemler kullanılarak kurum ve kuruluşlar ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması esastır” şeklindeki (j) bendi uyarınca, incelenmekte olan planın doğrudan ilgilisi konumundaki Adalar halkı ve Adalar’daki sivil toplum örgütleriyle paylaşılması gerekli görülmektedir.

Halen koruma kurulları, komisyonları ve müdürlükleri incelemesindeki taslak planların içerdiği plan notlarının, plan rapor ve çizimlerinin, şeffaf ve katılımcı bir tartışma ortamının yaratılmasına katkıda bulunmak, plan sürecine sağlıklı ve doğru bilgilere dayanan demokratik bir katılım sağlamak amacıyla tarafımızla paylaşılmasını rica ederiz. Bu paylaşımın adından makul bir süre içinde görüş ve önerilerimizi yansıtmak amacıyla gereken katılım mekanizmalarını oluşturmak için gereğinin yapılmasını talep ederiz.”

 

BAĞLANTILAR

http://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2017/08/14/adalar-nasil-kurtulur/
http://www.hurriyet.com.tr/adalarin-idam-fermani-40558494
http://bianet.org/bianet/kultur/189402-adalari-tema-parklara-ceviren-plan-korumaci-olamaz
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/810741/Adalar_ve_imar_yanlislar_ve_dogrular__1_.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/812176/Adalar_ve_imar..._Yanlislar_ve_dogrular__2_.html

 

İmar Planları dosyasındaki makaleler:

Son değişiklik Perşembe, 07 Eylül 2017 03:37
Yorum yapmak için oturum açın