Perşembe, 01 Aralık 2016 10:04

Çekin ellerinizi ve aklınızı çocuklarımızın üstünden!

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

 

Bütün dünya, ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ için hazırlıklar yaparken, 1995 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne imza atan Türkiye de, çocukların tecavüzünün meşrulaşmasına hizmet edecek bir önergeyi mecliste yasalaştırmak için hazırlık yapıyordu.

AKP’li milletvekillerinin imzalarıyla hazırlanan, “18 yaş altı çocukları kendilerine cinsel istismar uygulayan fail ile evlendirilme” yasa tasarısına, kadınlar ülkenin her noktasında protestolarıyla, meydanlara-sokaklara çıkarak tepki verdiler. Bu akıl dışı önergeye Adalı Kadınlar da sessiz kalmadı.

Adalı kadınlar, Adalar Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Burgazada Gönüllü Evi’nin çağrısıyla Burgazada Gezinti Caddesi’nde toplandılar. Aklı zorlayan ve izahı olmayan bu yasa önergesini asla kabul etmeyeceklerini, çocuklarını bu vahşi ve karanlık zihniyete teslim etmeyeceklerini haykırdılar. “Tecavüzü aklayacak yasayı kabul etmiyoruz!”, “Tecavüz meşrulaştırılamaz!”, “Tecavüz insanlık suçudur, kabul edilemez!”, “Çocuk istismarına hayır!”, “Çocuk gelinlere hayır” yazılı sloganlarını atan, dövizleri açan kadınlar, yasa tasarısının geri çekilmesini istedi.

Artık sözün bittiği noktalardan birini daha yaşadığımız bugünlerde önerge, toplumun bam teline bastığı için ileride daha farklı bir yasa önergesini ele almak kaydıyla meclis gündeminden şimdilik geri çekildi!

 

03 tecavuz 280x
04 tecavuz 280x
05 tecavuz 280x
 

 

Adalar Savunması’nın da desteklediği Adalı Kadınlar Çağrı Gurubu 22 Kasım 2016 tarihinde Büyükada’da Saat Kulesi’nde toplanarak önergeye tepkilerini aşağıdaki basın açıklamasıyla dile getirdiler:

“17 Kasım gecesi AKP’li milletvekilleri tarafından TBMM’nde çocuklara yönelik cinsel istismarın evlilik şartıyla affedilmesinin önünü açan bir önerge sunuldu. TCK’nın 103. maddesinde değişiklik öngören bu önerge 22 Kasım Salı günü saat 14.00’de oylanacak. 

Bu önerge ile; 

  • Cinsel ilişkide rıza yaşı 15’ten 12’ye indirilebilecek, süren ceza davalarındaki ve bundan sonra gerçekleşebilecek istismarların failleri korunacak. 
  • Cinsel istismarın faillerini geriye dönük ceza affı getirilecek. Önerge geçmiş cinsel suçları aklayıp çocuk istismarlarını affetmeyi hedefliyor. 
  • Böylece Türkiye’de kız çocuklarının 12 yaşından itibaren cinsel saldırıya ve zorla evlilik şiddetine maruz bırakılmasının yasal zemini hazırlanıyor. 

Biz Adalılar ve Adalı kadınlar olarak tecavüzün meşrulaştırması istemini kınıyor, çocuklarımızın geleceği için gün geçtikçe daha çok endişeleniyoruz. Eğitim sisteminden, eğitim sistemi içerisinde istismara uğrayan çocukların sayısından, çocuk haklarını savunan derneklerin kapatılmasından yeterince rahatsızlık duyuyoruz. AKP hükümetinin gece yarısı yaptığı torba yasalarla doğadan, kadınlardan, çocuklardan ve hayvanlardan elini çekmesini istiyoruz. 

Bu önergeyi hiçbir akla, ahlaka ve vicdana sığdıramıyoruz. Tepkimizi dile getirmek için bütün Adalar sakinlerini 22 Kasım Salı günü saat 13.30’da Büyükada Saat Kulesi önünde toplanmaya, birlik olmaya davet ediyoruz.” 

02 tecavuz 840x
 

 

Çocuk Hakları hakkında bilmemiz gereken önemli sekiz 8 madde

Madde 1. On sekiz yaşından küçük olan herkes çocuktur.

Büyümüş de küçülmüş olsun olmasın, kocaman insan gibi görünsün görünmesin, artık ağabey, abla olsun olmasın, 18 yaşından küçük herkes çocuktur. Aması yok!

Madde 6: Yaşam ve Gelişim Hakkı

Çocuklar hayatta kalmalı, özgürce yaşamalı ve gelişmelidir. Bunu sağlamak ise tüm devletlerin görevidir. Hükumetlerin bunun karşısında mazeretleri olamaz.

Madde 12: Çocuğun İfade Hakkı

Çocukları etkileyecek kararlar alınırken, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip her çocuk görüşlerini serbestçe ifade edebilmelidir. Çocuğun görüşüne gereken özeni göstermek ise yetişkinlerin görevidir.

Madde 19: Korunma

Sözleşmeye taraf devletler çocukların her türlü ihmal, istismar ve şiddet karşısında gerekli tüm yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri almalıdırlar. Çocuklar kendilerini savunabilecek durumda değiller, bu işi yetişkinler ve devletler yapmalıdır.

Madde 22: Mülteci Çocuklar

İster tek başına olsun isterse ana-babası veya herhangi bir başka kimse ile birlikte bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya çalışan ya da uluslararası veya iç hukuk kural ve usulleri uyarınca mülteci sayılan bir çocuk, bulunduğu ülkedeki çocuklarla aynı haklara sahiptir.

Çocuk her yerde çocuktur.

Madde 27: Yaşam Standardı

Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişimini sağlayacak yeterli bir yaşam standardı sağlayacağını temin eder. Çocukların gelişiminde öncelikle sorumlu aileleri ya da vasileridir ancak devletler ailelere yardımcı olmak için gerekli önlemleri alır.

Madde 30: Ayrımcılık

Elbette çocuklar dahil hiç kimse renklerine, cinsiyetlerine, tabiiyetleri ve inançlarına göre farklı muameleye tabi tutulamaz. Ve çocuklar kendi kültürlerinden, kendi inançlarından ve dillerinden yoksun bırakılamaz.

Madde 32: Çocuk Emeği

Çocuklar ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmaya karşı korunma hakkına sahiptirler.

Çocuk işçi olmaz.

(Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden)

 

Son değişiklik Perşembe, 01 Aralık 2016 15:55
Yorum yapmak için oturum açın