Cumartesi, 13 Ağustos 2016 04:29

Suay Aksoy, dünya müzeciliğinin üst örgütü ICOM’un yeni başkanı

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)
Suay Aksoy, ICOM başkanı seçildikten sonra teşekkür konuşmasını yapıyor. Suay Aksoy, ICOM başkanı seçildikten sonra teşekkür konuşmasını yapıyor.

03 suay aksoy 280x

Adalar Müzesi için büyük onur... Adalar Müzesi kurucularından ve halen İcra Kurulu üyesi olan Suay Aksoy, dünya müzeciliğinin üst örgütü ICOM’un yeni başkanı oldu.

Suay Aksoy, 9 Temmuz’da ICOM’un 24ncü Genel Konferansında Başkan seçildi. 2007‘den bu yana dünya müzelerinin en üst kuruluşu olan ICOM’un çeşitli bünyelerinde görev almış olan Aksoy, 2013-2016 döneminde ICOM Danışma Konseyi Başkanlığı ve Yönetim Kurulu ex-officio Üyeliği, 2010-2013 döneminde CAMOC Kent Müzeleri Uluslararası Komitesi Başkanlığı ve öncesinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Aksoy’un atanarak görev aldığı ICOM Daimi Komiteleri arasında Yönetişim ve Tüzük, Stratejik Planlama, Stratejik Fon Dağıtımı, Finansal Kaynaklar ve Müze Tanımı adlı komiteler bulunmakta.

Suay Aksoy Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği kurucu başkanıdır. Tarih Vakfı mütevellisi olup uzun yıllar Vakıf Yönetim Kurulunda yer almış ve başta İstanbul kent müzesi olmak üzere çeşitli sergi ve müze projelerini yürütmüştür.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nda (2008-2010) Kültürel Miras ve Müzeler Direktörü olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Sur-i Sultani Stratejik Vizyon Raporu, Türkiye Müzeleri İçin Yönetim ve İşletim Modeli Öneri Raporu, İstanbul Müzeleri için Alan-dışı Depo ve Destek Merkezi ve Adalar Müzesi gibi temel projeleri başlatmış ve yönetmiştir.

Adalar Müzesi İcra Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Aksoy, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde Müze Yönetimi ve Kültürel Miras konularında lisans ve yüksek lisans derslerini vermektedir.

Boğaziçi Üniversitesi İktisat ve İş İdaresi Bölümü’nden Lisans, Frankfurt Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü’nden ve Leicester Üniversitesi Müze Bilimleri Bölümü’nden Yüksek Lisans dereceleri vardır.


04 suay aksoy 280xMilano’da, 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılan konferans sonucunda İCOM Başkanı, iki başkan yardımcısı ve 11 yönetim kurulu üyesi seçildi. Başkan, yardımcıları ve üyeler toplu halde.* Kısa adı ICOM olan Uluslararası Müzeler Konseyi/International Council of Museums, UNESCO nezdinde en büyük müzeler üst kuruluşudur. 120 ülkede Milli Komiteler olarak örgütlenmiş olup 35 bin bireysel, 20 bin kurumsal üyeye sahiptir. Üyeler ayrıca tematik temelde örgütlenen, teorik ve pratik çalışmalar yürüten 30 Uluslararası Komite içinde de yer alırlar. http://icom.museum

Her yıl Genel Merkez Paris’te yapılan Yıllık Genel Konferans ve Genel Kurul’un yanı sıra üç yılda bir de dünyanın farklı bir kentinde büyük konferans yapılır. Bu kent yarışmayla belirlenir ve büyük konferansa tüm Milli ve Uluslararası Komite üyeleri davetlidir. 3-9 Temmuz’da yapılan ICOM Milano 2016 konferansına 3500 delege katılmıştır.

Çeşitli ICOM bünyeleri için seçimler bu büyük konferansta gerçekleştirilir. Nitekim Milano 2016 Konferans’ında ICOM Başkanı, iki Başkan Yardımcısı ve 11 Yönetim Kurulu Üyesi için seçimler yapıldı. Başkan Türkiye, Başkan Yardımcıları Çin ve İtalya ICOM Milli Komitelerinin üyesi. Yönetim Kurulu’nda ise Finlandiya, ABD, Güney Kore, Almanya, Meksika, Zambia, Dominik Cumhuriyeti, İtalya, Brezilya, Avustralya ve Britanya Milli Komitelerinden gelen üyeler bulunuyor. Suay Aksoy’dan boşalan Danışma Kurulu Başkanlığına ise Almanya’dan bir üye seçilmiş durumda.

ICOM Milano 2016 Konferansı’nın teması “Müzeler ve Kültürel Miras”tı. Sayıları 30’u bulan ICOM Uluslararası Komiteleri başta bu konu olmak üzere güncel pek çok meseleyi gündeme alıp altı günlük konferans boyunca tartıştılar. Pek çok değerli sunumlar yapıldı.

Ayrıca Milano’daki toplantıda uzunca bir çalışmanın ürünü olan 2016-2022 Stratejik Planı da onaylandı. Stratejik Plan üç ana aks üzerine odaklanmış durumda: Bağımsızlık (siyasal, mali, vb), ICOM etik ilkelerine bağlılık ve profesyonellik. Yeni Stratejik Plan, müzelerin çalışma ve değerlerini daha ileri götürmeyi, müzeler dünyasında ICOM’un uluslararası kilit oyuncu rolünü güçlendirmeyi, ICOM’un görünürlüğünü arttırmayı ve çalışanlar ve kaynaklar olarak ICOM’un ihtiyaçlarını izlemeyi öne çıkarıyor.

ICOM Milano 2016 Konferansına damga vuran diğer önemli konular ise yine uzun bir çalışma sonucu ortaya çıkarılan Tüzük değişikliklerinin onaylanması ve gerek kültürel peyzaj gerekse kültür varlıklarının korunması alanlarında resmi kararların alınması oldu.

 02 suay aksoy 840x

Son değişiklik Cumartesi, 13 Ağustos 2016 16:03
Yorum yapmak için oturum açın