Pazartesi, 01 Ağustos 2016 09:56

“İlk kez tüm tarafları buluşturduk”

Ali Erkurt
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)
Ali Erkurt, Ulaşım Çalıştayı’nın açılış konuşmasında... Ali Erkurt, Ulaşım Çalıştayı’nın açılış konuşmasında...

Adalar Kent Konseyi Ulaşım Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Ulaşım Çalıştayı”nı Ulaşım Çalışma Grubu’ndan Ali Erkurt  “amacımız neydi, ne yaptık” diyerek kısaca özetledi ve Adalı Dergisi’yle paylaştı.

Ulaşım Çalıştayı’nı düzenlerken, çok katmanlı ve çok aktörlü bir katılımı gerçekleştirmeyi amaçladık. Üzerinde durduğumuz en önemli husus buydu. Sorunları tespit ve çözümde sürekli müzakere edilebilir çoğulcu bir platformu oluşturmak esastı.

Önce, çalıştayın adına ‘Adalar Sürdürülebilir Ulaşım Çalıştayı’ demekle başladık. Ulaşım çözümleri sürdürülebilir olmalıydı. Aynı şekilde, katılım ve müzakere süreci de sürdürülebilir olmalıydı.

“Adalar’da herkes konuşur ama hiç bir şey yapılamaz,” da dediler. Dediler, dediler, dediler...

“Adalar’da böyle işleri beceremezsiniz,” diyenler çoktu.

“Adalar’da herkes birbiri ile kavgalıdır, bir araya gelemezsiniz,” dediler sonra.

“Adalar’da herkes konuşur ama hiç bir şey yapılamaz,” da dediler.

Dediler, dediler, dediler...

Sorun ortaktı, herkes dertliydi ve aynı zamanda, herkes sorunun parçasıydı. Derdi olanların ve sorunda payı olanların çözümde de payı olmalıydı. Çözümlere birlikte karar verebilmeliydiler.

Sorunlar herkesçe biliniyordu, yaşanıyordu ve dile getiriliyordu. Çözüm önerilerinde de geniş bir mutabakat olduğunu görüyorduk. Tek eksiklik, bütün bu ortalıkta gezen değerli saptama ve önerilerin derli toplu, yöntemli, formatlı bir düzen içinde sistematize edilmesiydi.

İş zordu ama her işin bir yöntemi olmalıydı.

Siyasi kutuplaşmanın çok yüksek olduğu bu ülkede, böyle işlere her kamptan kuşkuyla bakılacağını çok iyi biliyorduk. İnsanların çıkarları aynı bile olsa, sırf bu yüzden bir araya gelip çözüm üretemiyorlardı ve bu, esas sorundu: Bir araya gelememek.

Böyle bir raporun hazırlanmasını ancak bilimsel yöntemleri kullanan ve çağdaş normlarla çalışan, siyaset dışı ve profesyonel bir kurumun başarabileceği konusunda hepimiz anlaşmıştık. Bu düşünceyi takiple, Türkiye’de bu konuda uluslararası projeler üreten ve dünyada Türkiye gibi benzer sorunları yaşayan ülkelerde faaliyet gösteren, eski adıyla ‘EMBARQ’ yeni adı ‘WRI Sürdürülebilir Şehirler Türkiye’ olan kurumla sorunumuzu paylaştık.

İki yıl önce başlamış fakat iletişimsizlikten dolayı kesintiye uğramış bu ilişkiyi canlandırdık, böylece Çalıştay’ın ve raporun düzenlenmesi işini WRI üstlendi.

Bir toplantılar dizisi sonucunda, Çalıştay düzenlendi.

Halkın taleplerinin toplanması için bir halk katılım toplantısı yapıldı; bu toplantının duyurulması için ada esnafına tek tek afiş ve davetiyeler dağıtıldı.

Gerek bu toplantı ve gerekse adalılardan gelen yazılı ve sözlü tespit ve öneriler Çalıştay’ın konusu oldu.

Sonuçta, Adalar Kaymakamı ve Adalar Belediye Başkanı’nın sahiplendiği, Adalar Kent Konseyi’nin çalışma grubu tarafından düzenlenmiş ve çeşitli siyasi partilerden temsilcilerin, ilgili bakanlık temsilcilerinin, yerel belediye ve büyükşehir belediyesinin konuyla ilgili dairelerinden uzmanların, ilgili akademik çevrelerin, Adalar’daki ulaşımla ilgili STK temsilcilerinin, Adalar’a yolcu taşıyan deniz taşıma şirketlerinin temsilcilerinin (Şehir Hatları, İDO, Mavi Marmara, Dentur Avrasya) ve adalıların katıldığı çok geniş tabanlı bir çalıştay gerçekleşti.

Bu tür bir toplantı, Adalar’ın son dönem tarihinde bir ilktir.

Özlenen uzlaşma ve tartışma ortamının yaratıldığını gördük. Bizi çok mutlu eden şey, böyle bir yaklaşımın ve çalışma yönteminin Adalar’ın başka birçok sorununun da çözümüne hizmet edeceği gerçeğiydi.

Bu çok değerli bir kazanımdır. Bu yöntem geliştirilerek ve zenginleştirilerek sürdürülmelidir.

Adalar’da “sürdürülebilir bir kent yaşamı yaratmak” için “Sürdürülebilir Bir Müzakere Platformu”nu oluşturmak zorundayız,

Bu yapılan Çalıştay önemli bir adımdır. Emeği geçen ve destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz.

* Ali Erkurt - Adalar Kent Konseyi Ulaşım Çalışma Grubu Başkanı

Son değişiklik Pazar, 14 Ağustos 2016 00:39
Yorum yapmak için oturum açın