Pazartesi, 29 Şubat 2016 10:57

10 Mart Dünya Böbrek Günü

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

 

Kronik böbrek hastalığı, küresel bir salgın halini almış olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tüm dünyada erişkinlerin yaklaşık % 10’nda böbrek hastalığı bulunduğu tahmin edilmektedir. Türk Nefroloji Derneği’nin gerçekleştirdiği CREDIT çalışması, Türkiye’de erişkinlerin % 15,7’sinde çeşitli evrelerde böbrek hastalığı bulunduğunu göstermiştir.

Ülkemizde her 7 kişiden birisi kronik böbrek hastasıdır.

Kronik böbrek hastalığı sıklıkla sinsi seyreder. Düzenli tarama yapılmadıkça erken evrelerde teşhisi zordur.

10 kronik böbrek hastasından sadece biri hastalığın farkındadır

Farkındalığının ve erken tanısının düşük olması nedeniyle, hastalık sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerler.

Kronik böbrek hastalığı ilerleyicidir

Son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastaların yaşamını sürdürebilmesi için diyaliz ve böbrek nakli tedavilerinin uygulanması gerekir. Bu tedavilerin global maliyeti 1 trilyon doların üzerindedir. Ülkemizde diyaliz uygulanan veya böbrek nakli yapılmış 60.000’i aşkın hasta bulunmakta ve sağlık bütçesinin % 5’den fazlası bu hastalar için harcanmaktadır.

Kronik böbrek hastalığı ülke ekonomisini tehdit eder

Kronik böbrek hastalarında ölüm ve malûliyet riskleri sağlıklı bireylerden 10-30 kat daha yüksektir. Yüksek malûliyet oranları ve kötü yaşam kalitesi, bu hastaların aile ve sosyal yaşantılarını da olumsuz etkiler ve ekonomik üretkenliklerini engeller.

Kronik böbrek hastalığı toplum sağlığını tehdit eder

Kronik böbrek hastalığı basit ve ucuz kan ve idrar testleri ile kolayca teşhis edilebilir. Erken evrede saptandığında hem kronik böbrek hastalığına özgü genel önlemler, hem de altta yatan veya eşlik eden hastalıklara yönelik tedavi yaklaşımları ile ilerlemesi engellenebilir veya geciktirilebilir. Üstelik riskli bireylere yönelik etkin tarama ve tedavi ile hastalığın gelişimi önlenebilir.

Kronik böbrek hastalığı önlenebilir

Kronik böbrek hastalığının giderek artan tıbbi, sosyal ve ekonomik yükünü azaltmak için

Neler yapmalıyız?

Kronik böbrek hastalığının olumsuz sonuçlarını engellemenin en etkin yolu hastalığın tedavisinden çok önlenmesine dayalı, ulusal ölçekli bir hastalık yönetimi modelinin biran önce hayata geçirilmesidir. Bu bağlamda, sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerinin toplum tarafından benimsenmesi ve uygulanması hastalığın büyük oranda kontrolünü sağlayacaktır. Bunun için;

 • Düzenli egzersiz yapmalı,
 • Sağlıklı beslenmeli ve ideal vücut ağırlığımızı korumalı
 • Tuzu azaltmalı,
 • Yeterli su içmeli,
 • Sigaradan ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmalıyız.

Kronik böbrek hastalığı için risk altındaki kişilere yönelik düzenli tarama ve etkin tedavi ile hastalığın gelişimi önlenebilir veya ilerlemesi engellenebilir.

Kronik böbrek hastalığı için en yüksek risk faktörleri:

 • Şeker hastalığı
 • Tansiyon yüksekliği
 • Kalp-damar hastalıkları
 • Obezite
 • İleri yaş
 • Ailede böbrek hastalığı varlığıdır

Bu risk faktörlerine sahipseniz böbreklerinizi kontrol ettiriniz

Her yıl Mart ayının ikinci Perşembesi Dünya Böbrek Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Böbrek Günü çerçevesinde böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda toplum bilincini artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve kronik böbrek hastalığının insan sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki ağır yükü hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla “Sağlıklı Yaşam İçin Böbreklerinizi Koruyunuz” teması ile 14 Mart günü ve haftasına yayılan çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

Son değişiklik Çarşamba, 02 Mart 2016 02:24
Yorum yapmak için oturum açın