Ayşe Ayyıldız

Pazartesi, 02 Ekim 2017 17:33

Yüz Ben’liktir

“Yüz”ün insan duygularını ifade eden yer olması nedeniyle kimlik tanımlama açısından ne kadar önemli olduğu araştırıldı. Yüzde duyguları açık edecek olan organlar vardır. Bu organların ne anlattıklarını anlama isteği insanın kendi yüzüne yaptığı yolculuğun başlangıcını oluşturmaktadır.
Çarşamba, 01 Haziran 2016 09:42

Cumhuriyet öncesi ve sonrası resim sanatı

Osmanlı sanatı süslemecilik üzerine kuruluydu zaman içerisinde batı resim sanatının etkisi kendini göstermeye başlamıştı. Resim sanatını süsleme aracı olarak kullanıyorlardı.
Cuma, 29 Nisan 2016 14:33

Minyatür

Minyatür Sanatı, Ortaçağ Avrupa’sında el yazması kitapların baş harflerini süslemek için kullanılan kırmızı renkten adını alır.
Pazartesi, 28 Mart 2016 13:37

Süper realizm

ABD’de 1960 sonları ve 1970’lerde ortaya çıkan bu akım gerçekte var olandan daha gerçekçi çalışmalarla insanın algılarıyla oynayan titiz ve ayrıntıcı bir akımdır.
Cuma, 29 Ocak 2016 11:50

Kavramsal Sanat

‘Kavram Sanatı’ ilk kez Amerikalı sanat karşıtı Henry Flynt tarafından kendi sanatına verdiği isimdi. Kavramsal sanat, sanat yaklaşımını kökten değiştirdi. Artık sanatın heykel gibi üç boyutlu ya da tuvalde resim olması gerekmiyordu.
Salı, 29 Aralık 2015 08:59

Op Art

Göz ve algının yanıltılması üzerine kurulu olan bir sanattır. Bunun için psikolojiden ve fizikten de faydalanır. Kavram ilk olarak 23 Ekim 1964 yılında Time Dergisi’nde isimsiz bir makalede kullanıldı.
Salı, 01 Aralık 2015 14:32

Pop Art

Dayanağı olarak popüler kültürü seçmiş olan pop-art başarısının sırrını da buna borçludur. 1960 yılından 1970 yılına kadar başarısını sürdürmüştür ABD’de.
Pazar, 01 Kasım 2015 01:42

Realizm ve figüratif resim

1920 ve 1930 yıllarında soyut sanata olan eğilime karşılık, bu dönemin sanatçıları günlük yaşamı resmetmeyi tercih etmişlerdi. Stilleri ve geleneksel resim anlayışıyla 20. yy ressamları bulundukları zamanı etkileyici bir şekilde yansıtmışlardı.
Cuma, 02 Ekim 2015 22:15

Sürrealizm

Freud’un çalışmalarından etkilenerek gerçeklik yerine rüyalarla ilgilenen bu akım, siyasi ve edebi akım olarak yoluna devam ederken, fotoğraf ve sinema sanatını çok etkilemiştir.
Cumartesi, 05 Eylül 2015 17:57

Konstrüktivizm ve Dada

Konstrüktivizm 1917 yılında gerçekleşen Rus Devrimi’nin, yeni kurulacak olan sistemde ihtiyaç duyacağı sanatsal yapıya cevap olarak ortaya çıkan bir akımdır. Dadaizm ise 1. Dünya Savaşı sırasında burjuvaziye ve savaşa karşı ortaya çıkmış bir akımdır.