Pazartesi, 01 Aralık 2014 00:00

Sivriada planının yürütmesi durduruldu

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Doğal SİT ve arkeolojik alan statülerinin kaldırılarak ranta açılan Sivriada planına yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kararı yerinde bulan Adalılar ve Adalar Belediyesi, Yassıada için de aynı kararı bekliyor.

3. İdare Mahkemesi, Sivriada için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarını İstanbul’un anayasası olarak kabul edilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’na (ÇDP) aykırı buldu ve yürütmeyi durdurdu.

Sivriada, 1978 yılında Koruma Kurulu kararıyla doğal SİT alanı, 2009 yılında 3. derece doğal SİT alanı ve 3. derece arkeolojik SİT alanı olarak belirlenmesinin ardından 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda ‘askeri alan’ lejantında gösterildi. (Haritada kullanılan işaretlerin neyi ifade ettiğini gösteren tabloya lejant denir. Lejant, haritanın altına veya yanına konulan tabloda gösterilir.)

sivriada 02 280x210Sismik araştırma amaçlı yapılar dışında yapılaşmaya tamamen kapatılan ada, 3 Ekim 2012’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildi. Sonra 8 Mart 2013’te SİT korumasından çıkarıldı. 28 Haziran 2013’te ise adanın ‘askeri yasak bölge’ sıfatı, “turizm ve kültürel tesis alanı” olarak değiştirildi. (Sivriada’da bulunan Bizans dönemine ait manastır ve sarnıcın plan paftalarına işlenmediği de tespit edildi.) Bu değişimden sonra yapılan uygulama planında adaya fuar, kongre merkezi, konferans salonu, kültürel tesis, dini tesis, açık hava müzesi, amfi tiyatro, sergi salonu, karşılama yapıları, spor salonu, seyir terası, park, marina, kafe ve restoran yapılabilmesinin de önünü açıldı. Yani adım adım yapılaşmaya ve ranta açılan süreç böylece tamamlanmış oldu. Kararda Sivriada için hazırlanan imar planında Kıyı Kanunu’nun hükümlerinin geçersiz sayıldığı belirtilirken bölgenin Kıyı Kanunu’nun dışında tutulmasının kamu yararına ve Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi. Yine kat ve yapı yüksekliklerinin sınırlandırılmaması koruma amaçlı uygulama imar planı esaslarına aykırı bulundu.

Mahkeme, çevre planında Adalar’ın bütününün meskun alan, orman alanı, doğa odaklı turizm alanları ve günübirlik yenilenme-yapılanma alanları konumu içinde yer aldığına vurgu yaptı. İmar planında Bakanlığın belirlediği fuar alanının ise Çevre Düzeni Planına aykırı olduğu belirtildi.

Adalar Belediye Başkanı Atila Aytaç: ‘Kararı olumlu buluyoruz’

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, yaptığı inceleme sonrası projenin yürütmesini durdurdu. Mahkeme tarafından verilen kararda projenin planlama ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğunun altı çizildi.

sivriada 03 280x187Mahkeme kararının Adalar halkı tarafından olumlu karşılandı-ğını söyleyen Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, “Yassıada ile Sivriada arkeolojik ve doğal SİT alanlarıydı. Bu adalar SİT alanından düşürülüp revize edilen planlarla imara açıldı. Mahkemenin kararını biz de olumlu buluyoruz. Umarım revize edilen planlar iptal edilir. Aynı durum Yassıada için de geçerli…” dedi. Adalar Belediyesi, 2013 yılının Aralık ayında adı “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiş-tirilen Yassıada ile ilgili ayrıca dava açtı. 1960 darbesinin ardından tutuklananların yargılamalarının yapıldığı ve aynı zamanda dönemin Başbakanı Menderes ve arkadaşlarının hapis yattığı yer olan ve bir dönem müze haline getirilmesi düşünülen Yassıada için son kararı İstanbul 3. İdare Mahkemesi verecek.

Kaynaklar: Adalar Belediyesi, Şehir Plancıları Odası bilgi notları ve Adalar Savunması haber ve toplantı notları
Son değişiklik Cuma, 26 Aralık 2014 19:34
Yorum yapmak için oturum açın